Otázka v diskusi:
Oblečení pro zaměstnance, ale nejde o OOP

Lenka Klocová, 20.6.2024

Mám tu paragony za nákup oblečení do práce pro naši asistentku - jde o košile, kalhoty i boty, na běžné nošení. Takže nejde o nic úplně reprezentativního, ani s logem firmy, ani OOP.
Co s tím? Samozřejmě nedaňově, ale neměla by být ta hodnota ještě připočtena ke mzdě a odvedeno pojištění a daň? Děkuji za názor.

1 odpověd:

 • Michal Mach, 20.6.2024

  Dobrý den,
  ZDP vymezuje, které příjmy nejsou předmětem daně ze závislé činnosti podle § 6. Jedná se o:
  • osobní ochranné pracovní prostředky,
  • pracovní oděvy a obuv,
  • mycí, čisticí a dezinfekční prostředky,
  • náklady na udržování osobních ochranných a pracovních prostředků,
  • náklady na pořízení stejnokrojů a pracovního oblečení určené zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání,
  • příspěvky na udržování těchto oděvů.

  V praxi může jít buď o věcné plnění ve formě oděvů, nebo peněžité plnění ve formě příspěvku. Podle stanoviska Ministerstva financí nesmí být takový pracovní oděv zaměnitelný s běžným občanským oděvem ( to se týká i těch stejnokrojů, tedy například u letušek, jsou opatřeny logem a nejsou běžně civilním oblečením )

  Asistentka nemá co dostávat, pouze pokud by pracovala ve velké firmě ( např. bance ) a tento oděv by byl firemním stejnokrojem ( dress code ) jinak do mzdy.

  Ostatní zaměstnanecké benefity :
  Osvobození „volnočasových“ benefitů do ročního limitu 21 900,-

  Nepeněžní benefity poskytnuté zaměstnancům na tzv. „volnočasové“ aktivity (např. kultura, sport, zdravotnické prostředky, knihy, příspěvek na dovolenou ) jsou osvobozeny nově jen do výše poloviny průměrné roční mzdy. Tu představuje v roce 2024 částka 21 983,50 Kč. Nepeněžní benefity převyšující daný limit podléhají dani i pojistným odvodům.

  Tento limit se nevztahuje na nepeněžní příjmy plynoucí zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům z účasti na příležitostné sportovní a kulturní akci pořádané zaměstnavatelem, pokud je vzhledem k její povaze pořádání takové akce zaměstnavatelem obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené.

  Obecně platí : Daňová neuznatelnost na straně zaměstnavatele bude nově navázána na osvobození na straně zaměstnance. Tj. výdaje na nepeněžní plnění budou vždy daňově neuznatelné, budou-li současně osvobozené na straně zaměstnance.

  Penzijko a životko zaměstnancům – beze změny ( limit 50 000,- rok ) - při splnění podmínek daných zákonem jde o daňový náklad zaměstnavatele, u zaměstnance osvobozený od zdanění.


  Vozidlo poskytnuté pro služební a soukromé účely zaměstnance :

  Snižuje se zdanitelný příjem při poskytnutí bezemisního firemního vozidla pro služební a soukromé účely zaměstnance. Měsíční zdanitelný příjem je tedy určen následovně:

  • 1 % ze vstupní ceny vozidla;
  • 0,5 % ze vstupní ceny nízkoemisního vozidla;
  • 0,25 % ze vstupní ceny bezemisního vozidla.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.