Otázka v diskusi:
vyvolaná investice ZDP §29 čl.1

Pepa ŠEDIVÝ, 12.3.2009

ZDP:
Do vstupní ceny hmotného majetku uvedeného v § 26 odst. 2 písm. b) a c) lze zahrnout i výdaje (náklady) na vyvolanou investici, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí výdaje (náklady) vynaložené na pořízení majetku převedeného do vlastnictví jiného subjektu a podmiňujícího funkci nebo užívání hmotného majetku uvedeného v § 26 odst. 2 písm. b) a c).

Problém:
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v rámci výstavby silnice přeřuší drážní těleso - koleje a vybuduje nový železniční most. Cenu si zahrne do pořizovací ceny silnice. Nám předali pouze protokol o ukončení díla a s vyčíslením hodnoty mostu.

Dotaz:
- Je takový dokument dostatečný pro převod do VLASTNICTVÍ?
- Jde o dar, bezúplatný převod? Co je právním podkladem pro převod vlastnictví?
- Zaúčtovat hodnotu majetku do účetnictví a odepisovat, když hodota je v ceně silnice. Nebo vést jenom v podrozvahové evidenci.
- Poraďte jak účtovat na straně organizace, která převedený majetek obdrží?
Máte někdo praktickou zkušenost?

1 odpověd:

  • Lena, 16.3.2009

    Názor - protokol o ukončení rozhodně není dokument pro převod do vlastnictví. Taková záležitost určitě byla na podkladě nějaké smlouvy a stavebního řízení. NEvím, jestli se mosty na dráze zapisují samostatně jako stavba do katastru nemovitostí, ale to by určitě zodpověděl jakýkoliv KÚ. Pokud je to samostatná stavba, pak by měla být uzavřena kupní nebo darovací smlouva. Do účetnictví lze zahrnout jen pořizovací cenu (tu asi nemáte) nebo reprodukční poř. cenu, to ale jen v případě, že jste vlastník majetku. Protokol vlastnictví neprokazuje. Tento názor se ale neopírá o zkušenost, takže ho berte spíš jako příspěvek k diskuzi a poděkování za radu s plynovodní přípojkou :)

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.