Otázka v diskusi:
DPH při zpětném dovozu reklamovaného zboží

Lucie Šafaříková, 8.11.2023

Dobrý den, mám následující dotaz. Naše společnost se sídlem v tuzemsku je plátcem DPH a není registrovaná k DPH v žádné jiné zemi. Od dodavatele z Velké Británie jsme dovezli nástroje, které používáme pro výrobu našich výrobků. Dovoz máme doložený celní deklarací. Od dodavatele jsme obdrželi fakturu, kterou jsme dodavateli zaplatili. Z dovezeného zboží jsme odvedli DPH a zároveň jsme si ji nárokovali na odpočet, dovoz jsme uvedli v daňovém přiznání k DPH. Po příchodu zboží jsme zjistili, že jeden z dovezených nástrojů neodpovídá naší objednávce. Nástroj jsme vrátili dodavateli (dodavatel si sám zajistil přepravce a proclení, naše společnost nemá k dispozici žádné vývozní dokumenty). Poté nám dodavatel zaslal správný nástroj, ale již jen s proformafakturou pro celní účely, tedy bezplatně. K dovozu máme opět celní deklaraci. Máme i tento dovoz uvést do daňového přiznání k DPH a máme i zde nárok na odpočet DPH? Pokud by vývoz reklamovaného nástroje zajišťovala a proclívala naše firma, mělo by to nějaký dopad na DPH? Děkuji předem za odpověď a jsem s pozdravem Lucie Šafaříková

2 odpovědi:

 • Michal Mach, 8.11.2023

  Dobrý den,
  to se musíte obrátit na daňaře, to co uvádíte vypadá spíše na reklamaci ( chybné dodávky ) , normálně by asi byl vystaven nějaký opravný doklad, pokud byla reklamace ( nebo nějaká vratka ) řešena výměnou, bohužel nevím.
 • Michal Mach, 9.11.2023

  Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží

  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  Daňový doklad při dovozu (§ 33)

  Za daňový doklad při dovozu zboží do tuzemska se považuje:

  rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň, nebo
  jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.
  Za daňový doklad při vrácení zboží zpět do tuzemska se považuje rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.

  Daňový doklad při vývozu (§ 33a)

  Za daňový doklad při vývozu zboží se považuje daňový doklad vystavený podle § 28 odst. 1 písm. a). To znamená, že plátce je povinen vystavit daňový doklad v případě dodání zboží nebo poskytnutí služby osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně.

  Oprava základu daně při dovozu zboží ( DBP - reklamace ) §42 ( 8 ) :

  8) Při dovozu zboží, kdy vyměří daň celní úřad a je nesprávně uplatněn základ daně nebo sazba daně, plátce tuto skutečnost oznámí celnímu úřadu, který daň původně vyměřil.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.