Otázka v diskusi:
metoda B na konci roku

Danden, 10.3.2009

Účtujeme v PÚ metodou B. PS 112000 je 1 883 895,46Kč 112000/701000. K 31.12.08 stav skladu 1 869 418,33Kč. Během roku účtuji spotřebu na analitické účty 501... . Mám převod PS do spotřeby nějak analiticky rozdělovat a konečný stav také nebo zaúčtuji PS na jeden účet např.501000/112000 a konečný stav skladu 112000/501000? Co potom se zůstatkama na analitických účtech 501...? Ty se vlastně do nového roku nepřevádí? A co s rozdílem 14 476,67Kč? Je to manko? To bych zaúčtovala 549000/112000 popř. manko do normy bych neúčtovala vůbec? Děkuji

2 odpovědi:

  • Martina, 13.3.2009

    Pokud máte zavedenu analytiku k syntetickému účtu 501 a 112, bylo to asi z důvodu toho, že jste si chtěli odděleně sledovat evidenci zásob (např. sklady jednotlivého druhu materiálu). To znamená, že byste i při účtování o zásobách způsobem B tuto analytiku měli dodržovat, a to i v případě účtování počátečního a konečného stavu k jednotlivým "skladům". Nechápu dotaz co se zůstatky na analytických účtech? Zůstatky jednotlivých analytických účtů přeci tvoří zůstatek příslušného syntetického účtu. Zůstatky zásob na konci účetního období, které se převádějí z nákladů na příslušný účet zásob, musí být podloženy řádně provedenou inventurou. Součástí inventarizace je i případné zjištění, vyčíslení a proúčtování inventarizačních rozdílů. Pokud bude skutečně zjištěno u zásob manko, vyúčtuje se do provozních nákladů na účet 549. Je těžké posoudit, zda ve Vašem případě by mohla nastat i varianta přirozených úbytků zásob do normy (blíže jste v dotazu nezmínili o tom, o jaký druh zásob se jedná) - k tomu ale samozřejmě musí existovat nějaká vnitřní směrnice; v takovém případě by se účtovalo jako o běžné spotřebě.

    Martina :)
  • , 16.3.2009

    Děkuji, už to chápu. Žádný rozdíl vlastně neúčtuji, je to ve spotřebě. Manko nemáme a přirozené úbytky také ne. Jen mám ještě sklad výrobků a to zaúčtuji tedy stejně, jako bych to dělala v metodě A a to: PS na 613/123 a stav podle inventury 123/613 na sklad?

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.