Otázka v diskusi:
prodej movité věci

Hana Heligrová Heligrová, 31.10.2023

Podnikatel, plátce DPH. V roce 2017-výdajový paušál, 2018 přechod na skutečné výdaje, 2019-dosud výdajový paušál. 1.9.2017 koupen vůz, uplatněno DPH na vstupu. Letos tj. 6/2023 cizím zaviněním došlo k dopravní nehodě. Podnikatel, který uplatňuje výdajový paušál nemá obchodní majetek. Tzn. že když byl vůz pořízen, z pohledu daně z příjmu, neměl OM, pouze z hlediska ZDPH měl evidenční povinnost. Do roka od pořízení vozu podnikatel přešel na skutečné výdaje, tudíž byl uplatněn odpis 2.roku. Je vůz v obchodním majetku?
Z podhledu daně z příjmu - pojistné plnění od pojišťovny, dále prodej vraku...daňový příjem? Pokud ano...dle jakého §? 7 či 10§?
Z pohledu DPH...odvést DPH z odprodeje vraku?

4 odpovědi:

 • Hana Heligrová Heligrová, 2.11.2023

  Ano, děkuji, jen si potvrzuji svou domněnku.
  Prosím ještě o názor.
  Danění v § 10. Příjem je jasný, je to za odkup vraku.
  Výdaj? našla jsem, že můžu uplatnit ZC po odpisu (v roce 2018) Auto se odepisuje 5 let. Koupeno bylo v roce 2017. Dotyčný je plátce DPH a tak jsem pouze evidenčně zapsala majetek, i když vím, že nebyl obchodním majetkem, protože uplatnil výdaje paušálem. Odpisy jsem také spočítala, už v roce 2017. Použila jsem v roce 2018 odpis 2. roku...bylo to správně? Nebo jsem měla použít odpis 1. roku?
 • Michal Mach, 31.10.2023

  Dobrý den,

  je to takové zamotané, pokusím se jak to vidím PV ( paušál) SV ( skutečné výdaje = daňová evidence ) :

  2017 VP + nákup OA - za 2017 nelze uplatnit daňové odpisy z DHM, paušální výdaje %-tem z příjmu, představují veškeré uplatnitelné výdaje podnikatele, DPH není příjmem ani výdajem podnikatele, je li plátcem DPH a bylo li vozidlo pro podnikání, samozřejmě mohl uplatnit odpočet DPH

  2018 - přechod z PV na SV podnikatele, změníte uplatňování výdajů z paušálních na skutečné, pak základ daně (dílčí základ daně) za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování došlo, se zvýší o následující položky:

  cenu nespotřebovaných zásob,
  hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem
  výši zaplacených záloh.

  u toho OA které bylo pořízeno v období PV, pokud chcete v roce SV, pak si jej musíte zařadit od odpisové skupiny a ty roky kdy je pod PV neuplatníte odpis, protože PV představuje všechny uplatnitelné výdaje podnikatele, pokud v roce 2018 přešel na výdaje skutečné, pak za rok 2018 lze daňový odpis uplatnit.

  2019 -pokud tomu rozumím, tak zase přešel zpět a sice se SV na PV :

  Jestliže jsme předešlý rok uplatňovali výdaje podle skutečnosti ( daňová evidence podnikatele ) a nyní chceme výdaje %- ním paušálem, musíme upravit rozdíl mezi příjmy a výdaji předešlého roku. Většinou to provedeme dodatečným daňovým přiznáním. A to tak, že v tabulce E daňového přiznání upravíme základ daně o závazky, pohledávky, zásoby a pokud máme, tak zůstatky rezerv vykázané k 31. 12. předešlého roku.

  Závazky, které by při úhradě byly daňovým výdajem, základ daně sníží. Pohledávky (které by při úhradě byly daňovým příjmem), zásoby a rezervy naopak základ daně zvýší.

  Ovšem pokud jsme v předešlém roce neměli žádné pohledávky, zásoby ani rezervy, nemusíme podávat dodatečné daňové přiznání a můžeme rovnou uplatnit paušální výdaje.

  Tedy provedl onen "zpětný přechod " a od roku 2019 je již pod uplatněním výdajů %-tem ( paušálem ), z pohledu DPH se u něj nic nezměnilo, podnikatel v paušálu nemá DHM, z toho pohledu že o něm neeviduje ( nemůže uplatnit daňové odpisy ).

  To se vztahuje ale k příjmovce, z pohledu DPH, byl uplatněn nárok odpočtu ( evidenční povinnost majetku na který je uplatněn nárok odpočtu DPH , je i pokud je v paušálu ) a pokud OA prodá i kdyby jako vrak, pak z prodeje odvede DPH.

  Paušální výdaje a prodej hmotného majetku

  Prodej DHM pokud se uplatňují výdaje % tem. poplatník nevede účetnictví a uplatňuje paušální výdaje

  V § 4 odst. 4 ZDP je definován obchodní majetek poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Majetek lze do obchodního majetku zahrnout pouze při vedení daňové evidence anebo při vedení účetnictví. Datum přechodu z uplatňování výdajů v prokazatelné výši na uplatňování výdajů procentem z příjmů je u poplatníka, který dosud vedl daňovou evidenci, i datem vyřazení majetku z obchodního majetku. Pokud poplatník uplatňuje paušální výdaje a nevede účetnictví, nemá obchodní majetek.

  V ust. § 4 odst. 1 písm. a) a b) ZDP se uvádí časový test doby uskutečnění prodeje nemovitého majetku od jeho vyřazení z obchodního majetku, aby tento příjem byl osvobozen od daně z příjmů. Jedná se o dobu dvou let podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP a dobu pěti let podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP od vyřazení z obchodního majetku.
  Obdobně v § 4 odst. 1 písm. c) ZDP je uveden časový test pěti let od vyřazení movitých věcí z obchodního majetku, aby příjem z prodeje movitého majetku byl osvobozen od daně z příjmů.

  Výše uvedený časový test pro osvobození příjmů z prodeje hmotného majetku platí i pro případy vyřazení z obchodního majetku v důsledku přechodu na uplatnění paušálních výdajů. Skutečnost, že hmotný majetek je po celou dobu, kdy byl vyřazen z obchodního majetku z důvodu přechodu na uplatnění paušálních výdajů, využíván k podnikání, není v tomto případě pro osvobození od daně z příjmů podstatná.

  Pokud tento časový test od vyřazení z obchodního majetku není dodržen, bude příjem z prodeje majetku podléhat zdanění podle § 10 ZDP. Tento příjem neovlivní výpočet vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální a na všeobecné zdravotní pojištění.

  Já čerpám zde, je tam více příkladů, ale je to samozřejmě delší , tak jen odkaz :
  https://www.dauc.cz/clanky/7398/pausalni-vydaje-a-prodej-hmotneho-majetku
 • Hana Heligrová Heligrová, 31.10.2023

  Děkuji za reakci. Pochopil jste mě správně, omlouvám se za formulaci.
  Jen ještě shrnu.
  Odvedu DPH, to každopádně. No a ohledně daně z příjmu si nejsem zcela jista, zda-li bude prodej osvobozen či podléhat zdanění dle §10. Je to automobil a dle Z 586 §4 odst.1 písm. c bod 2 nebo 3?
 • Michal Mach, 31.10.2023

  Je tam časový test u DHM 5 let pocitano od roku kdy přešel z DE pod výdaje procentním paušálem, pokud od roku 2019 pak je stále v limitu a příjem z prodeje by se danil dle par. 10 zdp

  Myslím si že takto, protože v roce 2018, byl v daňové evidenci s uplatnil skutečné výdaje, včetně daňového odpisů, na paušál přešel od roku 2019 a tímto přechodem jednak pozbyl obchodní majetek a tedy začal by běžet časový test 5 let na osvobození od příjmu, v případě dřívějšího prodeje, se takovýto příjem zdaňuje jako příjem dle p. 10

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.