Otázka v diskusi:
Jak účtujete svěřenský fond ?

Michal Mach, 25.1.2023

Dobrý den,

jek sestavujete počáteční rozvahu u SF ? SF není ani podnikající FO ani PO ani NO nebo nadace , jde o soubor vyčleněného majetku zakladatelem do SF ( jakmile jej vloží do SF stane se "majetkem bez vlastníka" ) , ve prospěch obmyšleného, pod správou správce fondu. SF jsou ve své podstatě pouze souborem majetku bez právního vlastníka ( SF a majetek v něm nikdo právně nevlastní ), lze jej pouze spravovat.

Přesto musí vést SF účetnictví ( je ÚJ )

Jak se sestavuje počáteční rozvaha SF ? Například vyvedení peněz do SF zakladatelem, jako počáteční rozvahu bych účtoval 221 / 413 ? ( s tím že SF nemá žádný povinný ZK )

Následné plnění z podstaty ( tedy z vložených aktiv ( nikoli ze zisku ) ve prospěch obmyšleného pak : 413 /221, tedy tak, aby došlo k vzájemné kompenzaci A a P až do úplného plnění pro obmyšlenou osobu ( tím by se naplnil účel SF a SF mohl zaniknout )

účtuje se to takto ?


Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.