Otázka v diskusi:
Odepisování vozidla - 4 roky možnosti

Tomáš Peško, 2.12.2022

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem týkající se odepisování vozidla. Chtěl bych se prosím zeptat, zda je nějaká možnost, jak odepisovat pořízené vozidlo (finanční leasing) na 4 roky do nákladů. Bohužel nesplňuji podmínku 5 let a pokud dobře rozumím, tak vozidlo si nemůžu dát do nákladů na snížení základů daně. Momentálně účtuji na účet 381 (náklady příštích období). Je nějaká možnost, jak dostat splátku vozidla do nákladů, abych mohl snížit základ daně. popřípadě jak účtovat a vyřešit tento problém? Za rok je to docela dost peněz pro mě. Zatím jsem přišel pouze na možnost refinancování znovu na 5 let. Děkuji Vám předem za případnou radu a pomoc.

6 odpovědí:

 • Michal Mach, 10.12.2022

  Dobrý den,

  chtěl jsem nechat prostor i jiným účetním ( a že jich tu máte, asi jako života na Marsu ) no ale asi z toho nic nebude,

  tedy pojďme účtovat finanční leasing, což je ve své podstatě nájem s právem odkupu ( správně přenechání movité věci k užívání za úplatu a předem zasmluvněný odkup)

  tedy popořadě

  akontace - je jakási splátka nájmu věci dopředu, časově rozlišená na celou dobu LS, pokud jste plátce DPH obdržíte na akontaci daňový doklad a z akontace si jako plátce DPH můžete nárokovat

  účetně vám dojde FD na akontaci ( DD ) nevím třeba na 121 000,- včetně daně ať se to dobře účtuje , LS je na 5 let a dejme tomu že máte počátek hned od ledna účtovaného roku 2022

  pak akontaci účtujete takto :


  381 /321 ( ČR ) kdy ČR je ze základu daně ( tedy v našem modelu 100 000 )
  343/321 ( DPH nárok ) DPH je 21 000,- kdy vám vznikne nárok, v momentě kdy obdržíte Daňový doklad

  ČR pak děláte pouze z účtu ČR 381 a to poměrnou částí každý rok do nákladů, protože to máme v mod. příkladě na 5 let a každoročně máme poměr 12/60 tedy jednu pětinu

  zaúčtujete poměrnou část akontace ID ( interním dokladem ) v roce 2022 : 518/381 ( 1/5 tedy 20 000,- ) další rok 2023 opět 1/5 20 000,- zase 518/381 atd, atd.

  DPH si z částky akontace nárokujete celé, až vám to FÚ bude vracet, účtujete souvztažně 221/343 ( FÚ vám vrací celé DPH ), opět předpokládejme že máte plný nárok odpočtu
  -------------------------

  měsíční splátky LS, na to dostanete od leasingové společnosti zvláštní typ daňového dokladu, jde o tzv. splátkový kalendář ( což je zvláštní typ daňového dokladu ) a z každé splátky si jako plátce DPH ( opět počítáme s tím že máte plný nárok odpočtu ) tedy ze splátek si nárokujete DPH

  většina účetních SW umožňuje zadat si splátkový kalendář do systému tak aby se vám správně generoval, každý měsíc předpis splátky, většinou má splátkový kalendář jedno evidenční číslo DD, a toto pak vykazujete v KH, pokud neumožnuje musíte si na každou splátku LS vytvořit každý měsíc předpis ( v podstatě závazek ) někde v úč. SW si nastavíte knihu závazků ( například nevím 321 100 - závazky z leasingu ) a pak každý měsíc si předkontujete onu splátku, tak aby zcela odpovídala rozpisu splátek podle splátkového kalendáře

  dejme tomu že fixní měsíční splátka LS je 10 000,- + 2100,- DPH + 1000,-pojistné ´tedy celková měsíční splátka je úhrnně : 13 100,-

  účetně si musíte vytvořit předpis na každou částku každý měsíc a rozúčtovat to jako plátce DPH následovně

  518 / 321 100 ( splátka za zapůjčení ) v základu daně tedy 10 000.-
  343/321 100 ( DPH ze splátky ) FÚ následně vrací nárok souvztažně 221 /343
  548//321 100 pojistné ( pojistné je osvobozeno od DPH ) tedy zde žádné DPH není

  ------- celkem máte tedy na jednom měsíčním předpisu splátky úhrnně 13 100,- ( závazky účtu 321 ) ale rozúčtováno na splátku /DPH / pojištění

  no a takto uděláte každou splátku, jaksi až dokonce,

  -----------------------

  odkup, na odkup po ukončení LS, většinou obdržíte od leasingu odkupní FA, kde bude uvedena ona ( nízká ) odkupní cena majetku, oněch 1000,- + 21% DPH celkem 1210,-

  účtujete :

  042/321 ( 1000,- částka odkupu v základu daně =
  343/321 DPH nárok z daň. dokladu ( nárokujete si ihned po obdržení DD )

  DPH FÚ vrací na váš BÚ, souvztažně tedy účtujeme 221/343

  vozidlo si hned zařadíte do užívání, opět interním dokladem 022 /042 ( 1000,- )

  tímto se vám to auto zobrazuje v aktivech rozvahy jako DHM + uděláte si ta něj nějakou kartu majetku ( popíšete co je to za auto a uvedete že PC je cena odkupu vozu po leasingu ) jako vstupní cenu dáte cenu pořízení, těch 1000,- Kč , protože je cena odkupu po LS velice nízká, auto již neodepisujete v daňových odpisech ( 1000,- kč nebudete daňově odepisovat dalších 5 let ) v účetnictví si uděláte zase přes ID, rovnou 100% ní odpis do nákladů, skrze 100% ní oprávku: 551/082 ve výši toho odkupu tedy 1000,-

  a tím je to vyřízené. Ať se Vám daří.


 • Tomáš Peško, 16.12.2022

  Dobrý den,
  ani nevíte, jak jste mi pomohl. V případě, že by někdo četl tuto konverzaci, tak ještě dodám (třeba to někomu pomůže). V mém případě jsem si nárokoval DPH z celé částky hned na začátku (dle finančního úřadu a leasingové společnosti je to v mém případě správně, pokud se jedná o finanční leasing s následným odkupem). Tudíž splátka vozidla už je bez DPH a účtuje se pouze 518/321 (splátka vozidla) a 548/321 (pojištění vozidla). Provedl jsem opravu a měl bych to již mít zaúčtované správně. Chtěl bych Vám moc poděkovat za Váš podrobný popis/návod a také za Váš čas.
  Přeji Vám hezké svátky a ať se daří i Vám.
  Děkuji!
 • Tomáš Peško, 16.12.2022

  Dobrý den,
  ani nevíte, jak jste mi pomohl. V případě, že by někdo četl tuto konverzaci, tak ještě dodám (třeba to někomu pomůže). V mém případě jsem si nárokoval DPH z celé částky hned na začátku (dle finančního úřadu a leasingové společnosti je to v mém případě správně, pokud se jedná o finanční leasing s následným odkupem). Tudíž splátka vozidla už je bez DPH a účtuje se pouze 518/321 (splátka vozidla) a 548/321 (pojištění vozidla). Provedl jsem opravu a měl bych to již mít zaúčtované správně. Chtěl bych Vám moc poděkovat za Váš podrobný popis/návod a také za Váš čas.
  Přeji Vám hezké svátky a ať se daří i Vám.
  Děkuji!
 • Michal Mach, 2.12.2022

  Dobrý den,

  úplně nevím zda rozumím vaší otázce, pokud jde o pořízení majetku na FS v principu o dlouhodobou smlouvu o pořízení hmotné movité věci, pak jde v podstatě o nájem věci s právem odkupu ( po ukončení LS )

  Po dobu LS na kl. finanční leasing pak po dobu LS jste v pozici nájemce a LS je nájmem, tedy ty splátky, měsíčně účtujete do nákladů. K převodu vlastnického práva na uživatele dojde již obvykle za poměrně již malou cenu. Tedy ten odkup na konci LS, většinou neodepisujete ale dáte rovnou do nákladů ( ale záleží jak vysoká je odkupní ZC leasingované věci ).

  Na účet časového rozlišení účtujete tzv. nultou splátku ( akontaci ) která bývá obvykle vyšší a to násobně oproti běžnému měsíčnímu nájemnému, a to proto, že tato akontace je souvztažná k leasingované věci a váže se na celou dobu nájmu, tedy akontaci obvykle ve výši 20-30% z ceny majetku si časově rozlišíte, tak aby odpovídala době nájmu věci a každý rok pak z účtu ČR odúčtujete poměrnou část akontace do nákladů ( účtu 518 ).

  Jenom upozorňuji, že je více druhů FS ( např. zpětný, technický ) a má to různé dopady i z hlediska např. DPH.


  Pokud uvádíte pojem odepisování vozu, tak tento je ( nebo by byl ) v podstatě klasicky odepisován pokud jej pořizujete úvěrem, zde jste jeho vlastník od počátku ( úvěr je pouze forma financování, kdy dlužíte peníze ale danou věc vlastníte ) a DHM pořízený úvěrem odepisujete v účetnictví jako jakýkoli jiný pořízený DHM, účetním odpisem do účetnictví ( účetní odpis vyjadřuje jeho technické, ekonomické a morální opotřebení-to si stanovuje ÚJ ) a daňovým odpisem ( na to jsou přesně dané daňové odpisové skupiny ) ten slouží pro daňové účely. Pokud nejste úplně kovaný účetní nastavte si, že je účetní odpis roven daňovému ( jako technicky správně to úplně není ) ale lepší než si nadělat problémy.
 • Michal Mach, 21.12.2022

  Děkuji,
  Hezké svátky.
 • Tomáš Peško, 9.12.2022

  Dobrý den,
  děkuji Vám moc za odpověď. Jedná se o finanční leasing s následným odkupem za 1000 Kč. Akontace byla 42,5 % z důvodu, že společnost nemá historii a DPH již bylo vráceno z celkové ceny. Bohužel nejsem v účetnictví kovaný, něco jsme se učili na VŠ, nicméně to nebyl můj obor. Pokud tedy rozumím správně, akontaci časově rozlišit a na konci roku dávat do nákladů, podle doby splácení. Splátku vozidla dávat rovnou do nákladů. Ještě bych se Vás prosím chtěl zeptat. V případě, že splátka zahrnuje i pojištění, tak splátku rozdělit na účet 518 (splátka vozidla, finanční odměna) a účet 548 (pojištění vozidla), nebo dávat celé na 518? DPH bylo vráceno z celé ceny, nicméně splátka vozidla DPH zahrnuje, které také zahrnu do nákladů? Momentálně mám zaúčtováno celé DPH 343/381 a vrácení 221/343. Děkuji a přeji hezký den, T. Peško

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.