Otázka v diskusi:
Vlastní/cizí vstupné

Zdeňka Hrabalová, 22.6.2022

Dobrý den,

jsme kulturní příspěvková organizace a podle smlouvy máme nově zajišťovat prohlídky objektu jedné z farností. Ve smlouvě je napsáno, že Farnost je vlastníkem objektu, PO bude provozovatelem objektu. Veškeré náklady na provoz bude hradit PO a Farnosti zašle každý rok 50% ze zisku. Je správné v tomto případě účtovat celou hodnotu vstupného na účet 602? A na který účet pak zaúčtovat těch 50% ze zisku?

Děkuji za odpověď.

1 odpověd:

 • Michal Mach, 22.6.2022

  Dobrý den,

  tady si nejsem jistý, hodně záleží na tom, jak máte postavenou smlouvu o nějaké spolupráci, nebo na zajištění služeb. Jestli to správně chápu jako PO máte nějaký zasmluvněný vztah s jinou PO ( farností ) na prohlídky a zajištění provozu.

  Tam jsou možné 2 věci, podle toho jak je postavená vzájemná smlouva, pokud vám ta farnost ( jako vlastník objektu ) vystavuje nějakou FA vlastně za nájemné jejich farnosti ( objektu ) i kdyby to postaveno smluvně tak, že nájemné se stanovuje jako podíl 1/2 inkasovaného vstupného, pak byste jako PO účtovala u vás vstupné do výnosů ( 602 ) třeba takto utržila za rok nevím 300 tis. a ta farnost by jednou ročně vystavila FA za nájemné farnosti výpočtem 1/2 ze vstupného, tady nájem 150 tis. pak klasické účto, ve výnosech 300 tis. a nákladem je nájem za 15tis. . V tomto případě, protože z předmětu nájmu inkasujete i užitky ( vstupné ) by bylo vhodné uzavřít tzv. pachtovní smlouvu,

  Pacht je závazek, kdy se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři právo užívat a požívat propachtovanou věc za pachtovné. Důležité je slovo požívat. Proč? Pachtýř má totiž oprávnění nejen věc užívat, ale i právo na plody a užitky takové věci.

  Pokud a to je 2. možnost mále vzájemnou smlouvu postavenou tak, že část vybraného vstupného je vaší PO, ale část ( a tady by bylo potřeba přesně specifikovat jakým postupem ) tedy část sice vybíráte ale vybíráte v zastoupení pro onu Farnost ( v podstatě inkasujete část vstupného na cizí účet a v cizí prospěch ) pak jde v podstatě o zprostředkovatelskou činnost a takováto část inkasovaného vstupného, by u vaší PO nebyla výnosem ( ale v podstatě průtočnou chcete li přefakturovávanou položkou ) pak byste část takovéhoto vstupného pro faru účtovala pouze přes 3-ky u vás v PO :

  211/379 -inkaso PO ( ale pro faru )
  379/211 - odeslání faře

  teprve fara si došlé peníze ze vstupného zaúčtuje výnosově

  tady, dost záleží na postavení a smluvních ujednáních,

  zisk do toho moc netahejte, to je jiný pojem ( výnos ze vstupného ) a zisk ( tedy kladný HV, je úplně něco jiného, navíc něco jako poslat zisk ( někomu ) v podstatě neexistuje, pokud má PO zisk, ten nejprve zdaní DPPO a jeho případná výplata náleží pouze společníkům, případně akcionářům, nad to neziskové organizace ( tam máte ještě další a nemalé daňové úlevy ) si žádná zisk nevyplácejí, ale pokud skončí v zisku, tak jej používají k realizaci a rozvoji neziskové činnosti ( jinak se totiž ta daňové úlevy vrací státu ) , případně převádí do rezervních fondů.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.