Otázka v diskusi:
Účtování výsekové formy pro výrobu krabic

Dana Andree, 31.5.2022

Dobrý den,
objednali jsme si větší množství krabic a součástí objednávky je i výseková forma asi v hodnotě 13.000,--Kč. Mohu částku rozpustit do výrobků (krabic) nebo je třeba formu vést jako drobný majetek? Máte s tím někdo zkušenost? Děkuji
Děkuji D. Andree

1 odpověd:

 • Michal Mach, 1.6.2022

  Dobrý den,

  pokud ty krabice evidujete jako zásobu ( materiálu, výrobků či zboží ) pak
  Nakupované zásoby oceňujeme podle ZoÚ skutečnými pořizovacími cenami, tj. cenou pořízení + vedlejšími pořizovacími náklady. Pořizovací cena se používá pro oceňování majetku pořízeného nákupem. Můžeme ji rozdělit na cenu pořízení a náklady s pořízením související.

  Jedná se o tyto náklady:

  přepravné vyúčtované dodavatelem či provedené účetní jednotkou,
  provize,
  clo,
  pojistné,
  náklady na úpravy skladovaného materiálu či zboží.

  Z vnitropodnikových nákladů sem patří ještě přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu.

  Oproti tomu např. úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kurzové rozdíly, smluvní pokuty, úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů součástí pořizovací ceny zásob nejsou.

  Účetní jednotka by při rozhodování o rozsahu zařazovaných výdajů do pořizovací ceny měla brát v úvahu zejména zásadu opatrnosti při oceňování a nenadhodnocovat cenu zásob.

  Pokud by byla ona výseková forma ( vedlejším ) nákladem na úpravu skladovaného materiálu, pak by se jednalo o náklad související s pořízením zásob a její PC by byla rozpočítána ( rozpuštěna ) na jednicové náklady pořizovaných zásob.

  Pokud to k ničemu takovému neslouží, pak se účtuje do nákladů ( 501 ) to si musíte vyhodnotit, podle toho jak s tou formou nakládáte a k čemu slouží.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.