Otázka v diskusi:
nárok na dovolenou

Ivana Novotná, 11.4.2022

Dobrý den,
prosila bych o radu. Zaměstnanec v roce 2021 nebyl ani jeden den v práci.
OČR- 65 prac. dnů, 5 dnů dovolená, zbytek roku - nemoc.(182 prac. dnů)
Má nárok na dovolenou za rok 2021? Bere se doba OČR jako odpracovaná doba z pohledu nároku na dovolenou? Velmi děkuji za radu a názory.

5 odpovědí:

 • Michal Mach, 11.4.2022

  Dobrý den,

  to se tuším krátí, ale já nejsem úplně na 100% kovaný v mzdovém účto, navíc si myslím, že to hlídá i můj účetní SW na mzdy ( aspoň doufám :- ) - když už to stálo takovou raketu.

  Takže, bude se to krátit, ale jak přesně tak to Vám snad poradí někdo kovanější ve mzdách a pokud ne, zde je k tomu "povídání"

  Krácení dovolené z důvodu nemoci : https://www.planetacestovani.cz/kraceni-dovolene-duvodu-nemoci/
 • Petra Dvořáková, 11.4.2022

  Moc děkuji za odpověď a odkaz.
  Dle starých pravidel se krátilo, v nových se po pravdě vůbec nevyznám, potřebovala bych se odrazit alespoň od toho, zda se OČR bere jako práce v případě nároku na dovolenou.
  Vím, že dovolená se jako práce posuzuje, ale u OČR si nejsem jistá. Když nebyl zaměstnanec ani jeden den v roce 2021v práci, na OČR navázal týden dovolenou a pokračoval plynule dalším OČR a následně nemocí, nevím, jaká podmínka je prvotní - zda odpracovat .X ..náctinu TPD... mám v tom zmatek a nová pravidla jsou pro mě složitá.
  Děkuji za další rady :-)
 • Petra Dvořáková, 11.4.2022

  Moc děkuji za odpověď a odkaz.
  Dle starých pravidel se krátilo, v nových se po pravdě vůbec nevyznám, potřebovala bych se odrazit alespoň od toho, zda se OČR bere jako práce v případě nároku na dovolenou.
  Vím, že dovolená se jako práce posuzuje, ale u OČR si nejsem jistá. Když nebyl zaměstnanec ani jeden den v roce 2021v práci, na OČR navázal týden dovolenou a pokračoval plynule dalším OČR a následně nemocí, nevím, jaká podmínka je prvotní - zda odpracovat .X ..náctinu TPD... mám v tom zmatek a nová pravidla jsou pro mě složitá.
  Děkuji za další rady :-)
 • Monika Velková, 12.4.2022

  Pro účely výpočtu dovolené musí zaměstnanec vykonat práci v určitém rozsahu, čímž se prioritně rozumí odpracování určitého počtu směn. Zákoník práce však v § 348 odst. 1 stanoví, které další situace se považují za výkon práce. Jedná se o dobu:

  • kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, s výjimkou doby pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance, bylo-li předem sjednáno jeho napracování, a doby, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy,
  • dovolené,
  • kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek,
  • kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který se mu jeho mzda nebo plat nekrátí.

  Zároveň je však třeba vzít do úvahy § 216 odst. 2 a 3 zákoníku práce, ze kterého vyplývá:

  Jen do výše dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby nebo dvacetinásobku kratší týdenní pracovní doby se pro účely dovolené považuje za výkon práce doba zameškaná v témže kalendářním roce z důvodu

  a) dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
  b) karantény nařízené podle jiného právního předpisu,
  c) čerpání rodičovské dovolené, s výjimkou doby, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
  d) jiných důležitých osobních překážek v práci podle § 199, s výjimkou překážek uvedených v prováděcím právním předpisu podle § 199 odst. 2 (nařízení vlády č. 590/2006 Sb.).

  Přitom musí být splněna následující podmínka: Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených výše pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.

  Z výše uvedeného vyplývá, že ostatní překážky v práci se pro účely výpočtu nároku na dovolenou považují za výkon práce bez jakéhokoliv limitu a neplatí pro ně podmínka odpracování určitého násobku týdenní pracovní doby. Jedná se mimo jiných např. o mateřskou dovolenou (či odpovídající rodičovskou dovolenou čerpanou mužem), dočasnou pracovní neschopnost vzniklou v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a také o ošetřování nebo péči dle § 191 a § 191a zákoníku práce.
 • Petra Dvořáková, 12.4.2022

  Velmi děkuji za obsáhlý komentář,
  znamená to, že v daném případě nebyla zaměstnancem splněna podmínka nároku na dovolenou v daném roce, protože neodpracoval žádnou směnu. Chápu to tak správně?
  Děkuji velmi . :-)

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.