Otázka v diskusi:
Soukromé auto v podnikání s.r.o.

Ludmila Filipová, 29.3.2022

Dobrý den,
v s.r.o., kde je jednatelem i zaměstnancem jeden člověk, je soukromé auto jednatele a zároveň zaměstnance, které se používá pro jízdy za sjednáváním práce, nákupem pro firmu apod.
Protože se jedná o právnickou osobu, nelze na toto soukromé auto použít krácený paušál. Může se to řešit cesťáky ( jako jednatel ho využívá pro cesty za sjednáváním práce a nákupy pro firmu )? Jako zaměstnanec by ho při použití musel danit ve mzdě. Jak ale prokazovat, že soukromé auto ( v technickém průkazu je rodné číslo majitele ) se používá pro výše uvedené cesty?
Opravy tohoto auta se v účetnictví firmy nedají uplatnit?

Děkuji za odpověď. Filipová

3 odpovědi:

 • Michal Mach, 29.3.2022

  Dobrý den,

  pokud používá zaměstnanec vlastní OA k výkonu práce pak jde o cestovné zaměstnance. Náhrady cestovného jsou stanoveny každoročně ( PHM ) a amortizace.

  Opravy osobního vozu zaměstnance, nejsou nákladem firmy ( zaměstnavatele ), opotřebení soukromého vozu zaměstnance je refundováno v cestovném amortizací.

  Pokud ovšem zaměstnanec použije svůj vlastní OA k vykonání pracovní cesty ( pro zaměstnavatele - tedy firmu ) po dobu pracovní cesty se stává jeho OA, poplatný silniční dani ( to odvádí za zaměstnance firma ) tedy kdyby použil zaměstnanec vlastní auto na 5 dnů služební cesty, správně má firma těchto 5 dnů "dodanit" v přiznání k silniční dani,

  ale upozorňuji že aktuálně v souvislosti s opatřením vlády ČR k invazi vojsk RF a stím související ekonomické potíže a cenotvorba PHM, bylo aktuálně upuštěno od záloh silniční daně, s tím že se plánuje její úplné zrušení ( asi ?? ) takže u té silničky to má momentálně překotný vývoj.

  Zaměstnanec nedodaňuje své vlastní OA které použije jako prostředek cestovného, cestovní náhrady jsou uvedeny v Zákoníku práce ( od § 151 až ... ) cestovné zaměstnance je v tomto smyslu chápáno jako náhrady hotových výdajů zaměstnance a je osvobozeno viz. §6 ods. 7 ZDP : Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně, kromě příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 odst. 4, dále nejsou

  a) náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem5) pro zaměstnance odměňovaného platem, jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách; jiné a vyšší náhrady, než stanoví tento zvláštní právní předpis, jsou zdanitelným příjmem podle odstavce 1,


  To dodanění OA do vlastní mzdy zaměstnance, v sazbě 1% z PC vozu, je pouze za situace kdy zaměstnanec využívá služební AO ( z majetku firmy ) k osobnímu použití.

  Jiná situace je pokud je tzv. jednočlenné s.r.o. čko a společník a jednatel je v jedné osobě a jako jednatel vykonává funkci jednatele bezplatně, tam se cestovní náhrady neuplatní, pokud vykonává funkci bezplatně ( pak se vším všudy ).

 • Michal Mach, 29.3.2022

  Dobrý den,

  cestovné OA zaměstnance prokazuje, vyplněním cesťáku, pokud vyplníte pořádně všechna pole, bude to v pořádku a průkazné ( připojíte kopii TP OA, zejména pro údaje o pr. spotřebě PHM ) , cestovní příkaz stáhnete zdarma libovolně na internetu, od papírové formy až po nějaké excelové verze s automatickým propočtem cestovného.
 • Ludmila Filipová, 29.3.2022

  Děkuji za obsáhlou odpověď.

  Filipová

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.