Otázka v diskusi:
kompenzační bonus

Katka Jurčaková, 22.2.2022

dobrý den, na poslední chvíli budu zádat o KB, mám dotaz jen jak se počítají příjmy ze zamestnání, na výplatní pásce je:

-hrubá mzda - to použiji pro výpočet

dále tam jsou osobní náklady ty nebudu uvažovat, dále je tam stravenkový paušál to taky nebudu uvažovat..je to tak správně?

vyplatní pásek je z června a na uctu to bylo v červenci bere se vzdy platba pripsaná v tom mesící...

jen nevím zda se ke mzde pak pocítá ještě nemocenská která přišla v mesíci červenci. za období pro KB beru mesice 7 8 9 pak by ale nevyšle dominantní príjem pokud by se jeste bral příjem nemocenské... jinak vše pro KB mám spočítané a vychází to (zaměstnanec+vedlejší osvč)

dekuji moc

j

3 odpovědi:

 • Michal Mach, 22.2.2022

  Dobrý den,

  pokud se ptáte na KB u OSVČ která je tzv. OSVČ vedlejší, tedy kromě podnikání má také PP, pak je uvedeno že :

  Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná ve smyslu § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“), přičemž zahrnuty jsou jak osoby, které tuto činnost vykonávají jako činnost hlavní, tak osoby, které ji vykonávají jako vedlejší, jakož i osoby spolupracující. Překážkou není skutečnost, že osoba samostatně výdělečně činná je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

  Tedy OSVČ vedlejší není z KB přímo vyloučena a testuje Splnění podmínky, že výkon činnosti OSVČ je významně dotčen, je posuzováno prostřednictvím testu poklesu příjmů ( tržeb OSVČ - tedy jejich poklesu o min. 30% ) odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z dané podnikatelské činnosti. Tento test se provádí porovnáním výše příjmů v tzv. srovnávacím a srovnávaném období.

  + u OSVČ vedlejších je ještě Test majoritních příjmů z významně dotčené činnosti :
  Další podmínkou vzniku nároku na kompenzační bonus je splnění testu majoritních příjmů z významně dotčené činnosti (nebo činností). Subjekt jej bude provádět za srovnávací období určené podle výše uvedených pravidel (viz § 8 odst. 3, 4 nebo 5 ZoKB).

  Podle mého byste u nároku u OSVČ vedlejších měla jedna primárně propočítat zda tržby z jeho podnikání jsou v poklesu o těch min, 30% a pak udělat v podstatě 2. test a to tak že příjmy z podnikání jsou majoritní ( tedy nadpoloviční oproti příjmu ze zaměstnání ) kdy tedy pokud jde o příjem ze zaměstnání tak to je §6 ZDP , tam se asi vychází z hrubé mzdy ( obdobně jako u potvrzení o zd. příjmech v ř. 1 úhrn zúčtovaných příjmů ) kromě vyloučených a osvobozených příjmů ze zČ ( z těch ze kterých se neodvání odvody SP a ZP zaměstnance ), tedy myslím si ( ale já jsem toto nikdy u OSVČ vedlejší nedělal ) tedy, že byste měla vycházet z výplatnic za uvedené měsíce a to z brutto mzdy ze které jdou odvody ( mimo vyloučených příjmů a příjmů osvobozených zaměstnance dle § 6 ZDP ) .


  Výše uvedená podmínka se považuje poté za splněnou, pokud příjmy pocházející z činností, jejichž výkon byl významně dotčen, byly v rámci srovnávacího období příjmy převažujícími (nadpolovičními). Při posuzování tohoto kritéria se zohledňují pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů, tj. příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) a nájmu.


  přiznám se, že jste mne tím docela dostala

 • Katka Jurčaková, 23.2.2022

  rozumím tomu tedy tak že nemocenská ze zamestnání pokud byla vyplacena ve srovnávacím období se nezapočítává do příjmu (testu majoritních příjmů) ?

  pokud by se nezapočítavala tak je majoritní příjem vedlejsi osvč, pokud by se započítavala je majoritní příjem zamestnání, uvedu příklad :

  zda je správné a) nebo za b)

  a) zamestnání 54000 hrubého , osvč příjmy 59000 v mesíci 7 8 9 ,zde by byl majoritní příjem osvč a nárok na KB je

  b) zamestnání 54000 hrubého + 6400 nemocenská a osvč 59000 zde není majoritní příjem osvč a nárok na KB není

  ostatní podmínky KB jako pokles příjmu, omezená činnost atd splnuji..

  děkuji moc

  J
 • Michal Mach, 23.2.2022

  Dobrý den,

  no, asi rozumím na co se ptáte, ale nevím, podle mého, pokud jde o nemocenskou, pak prvních 14 dnů platí zaměstnavatel ( ve formě náhrady mzdy od zaměstnavatele ) tedy to to by se započítávalo, od 15 dne je o nemocenské dávky od ČSSZ.


  Dále je uvedeno v §6 ZDP ( ods. 9 ) : Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny :

  t) příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zvláštních právních předpisů 47a), do výše minimálního nároku určeného zvláštním právním předpisem upravujícím pracovně právní vztahy47b),

  Tedy nemocenské dávky z ČSSZ bych asi do testu ( majoritního příjmu ) nezahrnoval

  Ale upřímně nejsem si jistý, v pokynech o KB se to nedá dohledat ani ve formě metodických příkladů k výpočtu, případně se v těch pokynech odkazují na nějakou provázanost se zákonem o dani z příjmu v §6 ( a dalších ) , ale to byste musela kontaktovat buď nějakého daň. poradce ( tedy pokud se vůbec kompenzačním bonusem někdy zabýval, zažil jsem takové pro které to byla doslova " španělská vesnice" ) případně se obrátit s dotazem na místně příslušný FÚ ( nakonec, ten bude o KB rozhodovat )

  Pokyny ke KB podle FS :
  https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/kompenzacni-bonus/kompenzacni-bonus-2022/zakladni-informace/cast-a-podminky-vzniku-naroku-na

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.