Otázka v diskusi:
Identifikovaná osoba - obrat pro DPH

Ludmila Filipová, 11.1.2022

Dobrý den,

s.r.o. je od 6/2020 identifikovaná osoba. Sleduje se obrat pro DPH u identifikované osoby stejně, jako u neplátce nebo je nějaký rozdíl? S.r.o. má tržby za vlastní výrobky, prodej zboží, kosmetické služby a služby poskytované do Německa.

Děkuji za odpověď Filipová

4 odpovědi:

 • Michal Mach, 11.1.2022

  Dobrý den,

  rozdílů u IO a plátce DPH je více,

  Identifikovaná osoba ( někdy tzv. neplnohodnotný plátce DPH ) je plátcem DPH jen pro přeshraniční plnění, v České republice zůstává neplátcem (zjednodušeně řečeno). Nemá také nárok na odpočet DPH.


  Pokud jsme již plátcem DPH, nemůžeme se stát ( současně ) i identifikovanou osobou,

  pokud byste ale splnila povinné náležitosti pro klasickou registraci ( například obrat 1 milion ) pak požádáte o ( plnohodnotnou ) registraci plátcovství DPH, klasickým plátce DPH se stanete překročením limitu 1 milion, za předcházejících 12 uzavřených měsíců,

  Obratem pro DPH ( a případnou registraci k DPH ) jsou peníze za dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.
  Do obratu k registraci jako plátce DPH se nezahrnuje poskytnutí služby osobám povinným k DPH, které mají sídlo mimo ČR a místo plnění je mimo tuzemsko. Nezahrnuje se ani příjem z prodeje dlouhodobého majetku.
  Pozor u dodání zboží, na rozdíl od poskytnutí služby, se do obratu počítá i zboží prodané do zahraničí.

  Naproti tomu : IO se stanete za jiných podmínek ( pořízení zboží z EU na 326 000,- , přijetím služby z EU a poskytnutím služby do EU pro tamní podnikatele ( bez ohledu na výši ceny služby )

  Identifikovaná osoba podává přiznání k dani z přidané hodnoty pouze v případě, že jí vznikla v daném měsíci daňová povinnost. Pokud v daném měsíci nevznikla daňová povinnost, identifikovaná osoba daňové přiznání nepodává.

  V případě, že identifikovaná osoba poskytne v daném měsíci službu do jiného členského státu, podává přiznání k DPH a dále souhrnné hlášení.

  Pokud podnikatel uskutečňuje pouze tuzemská zdanitelná plnění, daňové přiznání nepodává a neodvádí z těchto plnění ani daň na výstupu.
 • Ludmila Filipová, 11.1.2022

  Děkuji za odpověď, jen jsem se ještě chtěla ujistit, že dotace, které byly vypláceny v souvislosti k covidem a příspěvek programu Antivirus nepatří do obratu pro DPH.

  Hezký den Filipová
 • Michal Mach, 11.1.2022

  Dobrý den,

  Co se počítá do obratu je zákoně o DPH v paragrafu 4a.

  Tedy je tam věta obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn uplat bez daně včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněné plnění kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby , s místem plnění v tuzemsku, jde li o uplaty za zdanitelna plnění, plnění osvobozena s nárokem odpočtu a bez nároku odpočtu podle paragrafu 54 až 56a.

  Podle mě, antivirus je dotace mzdy, což není dotace k ceně za uskutečněné plnění dodání zboží či služby,

  Ale nezjistil jsem to určitě, tedy to nevím určitě, vycházím pouze z toho jak chápu onu definici v zákoně o DPH.
 • Ludmila Filipová, 13.1.2022

  Dobrý den,

  rozumím tomu taky tak, jak Vy, takže to nebudu do obratu pro DPH počítat.

  děkuji a přeji hezký den Filipová

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.