Otázka v diskusi:
Auto - OM - používané i soukromě

Jana Vanišová, 30.11.2021

Dobrý den,
prosím o kontrolu, zda jsem pochopila správně .. úpravu odpočtu DPH

2021
S.r.o. koupilo auto v 06/2021 (zařadilo do OM) ... DPH ve výši 78.950,- uplatnilo v celé výši. Od 11/2021 ale používá auto i k soukromým účelům, a to v poměru 60% firemních a 40% soukromých (kvalifikovaný odhad)
Na konci zdaňovacího období musí provést úpravu odpočtu DPH a to:

[78.950 x (60% - 100%) x 5] / 5 = - 31.850,-

Částku - 31.850,- vykáže v řádku 60 za poslední zdaňovací období r. 2021

2022
Dle ujetých kilometrů za rok 2022 zjistí, že najezdí 9000 km firemních a 2000 km soukromých.
ukazatel nároku: 82%
Od roku 2021 stoupl ukazatel nároku o více jak 10 %, musí tedy upravit částku nároku na odpočet:

[78.950 x (82% - 60%) x 4] / 5 = (78.950 x 22%) x 4 / 5 = 13.895,-

Částku + 13.895,- vykážu v řádku 60 za poslední zdaňovací období r. 2022 (FÚ vrací)

2023
Dle ujetých kilometrů za rok 2023 zjistí, že najezdí 5100 km firemních a 6900 km soukromých.
ukazatel nároku: 42%
Od roku 2022 klesl ukazatel nároku o více jak 10 %, musí tedy upravit částku nároku na odpočet:

[78.950 x (42% - 82%) x 3] / 5 = (78.950 x -40%) x 3 / 5 = -18.948,-

Částku - 18.948,- vykážu v řádku 60 za poslední zdaňovací období r. 2023

Stejně pak až do roku 2025 ...

Moc děkuji za rady.

Jana Vanišová

8 odpovědí:

 • Michal Mach, 1.12.2021

  Dobrý den,

  vcelku ano. Pouze při pořízení OA pokud bylo pořízeno jak k podnikatelským účelům, tak k osobnímu využití se při pořízení stanovuje tzv. kvalifikovaný poměrný odhad, tedy poměr podnikatelský / osobní například 80:20 , tedy nárok odpočtu z DD při pořízení OA by byl pouze v poměrné výši 80% . To se nevykazuje, ale v účetním SW prostě z FD uplatníte 20% z PC bez DPH ( rozpočítá se to na dokladu ), tedy do DP k DPH půjde pouze ponížený nárok odpočtu.

  Pokud byl nárok původně uplatněn celý, tedy nebyl použit poměr, musíte odpovídající část vrátit.

  pro korekce odpočtů daně používáte ř. 45 DP k DPH § 75 ods.4 ( - vracíte / + si donárokováváte ), sledujete limitní hranici +/-10% u auta přes knihu jízd.

  §75 (ods. 4 ) (4) Nelze-li v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití, stanoví ji plátce kvalifikovaným odhadem. Po skončení kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění plátce byl oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně, tento nárok uplatnil a přijaté zdanitelné plnění použil, plátce do hodnoty poměrného koeficientu zohlední skutečný podíl použití tohoto zdanitelného plnění pro účely uskutečněných plnění v daném roce. Odchyluje-li se poměrný koeficient vypočtený podle skutečného použití od poměrného koeficientu stanoveného odhadem o více než 10 procentních bodů, výše uplatněného odpočtu daně se opraví.

  ř.60 DP k DPH je řádek pro úpravu odpočtu DPH (§78 až §78d ) kdy úpravu odpočtu u DHM pořízeného do 31.12.2012, když dojde ke změně použití, tedy původně byl plný nárok ale po změně rozsahu jeho použití bude pouze krácený nebo žádný. Krácený nárok upravuje krátící koeficient tam, kde podnikatel uskutečňuje jak ( klasická ) zdanitelná plnění na výstupu tak plnění osvobozená ( bez nároku odpočtu ) na výstupu. • Michal Mach, 1.12.2021

  jinak tak žádné omezení do r. 2025 není, prostě dokud s tím autem budete jezdit jak firemně tak soukromě, tak do té doby si budete krátit vstupy, pozor vy si to pletete s úpravou odpočtu u změny použití.

  u Vás jednoduše takto, při pořízení OA u poměru si nárokujete z PC pouze poměrnou část ( pokud jste to neudělala tak to vrátíte ) ale měl být stanoven kvalifikovaný poměrný odhad

  a následně držíte ten poměr nevím například 80:20 ( tedy ze všech vstupů k tomu autu dokud se nerozpadne ) tedy PHM, opravy, ND, nevím, budete nárokovat z každého paragonu či jiného DD pouze 80% DPH na vstupu ( opět to děláte pouze propočtem přímo na tom dokladu a to v momentě kdy jej pořizujete do vašeho účetního SW )

  na konci roku si skrze knihu jízd porovnáte podnikatelské a soukromé KM, pokud poměr vyjde zase 80:20 NEBO s tolerancí do +-10% tak je to OK a nic už neděláte. No pokud nevyjde a zejména pokud vám vyjde že nárok je nižší ( tedy máte vracet státu ještě trochu ) tak se vrátíte ke každému tomu papírku z PHM, oprav atd. kde jste si nárokovala původně 80% ale nyní již víte že nárok měl být pouze 69% tedy uděláte si rozdíl ( na každém dokladu ) někam si to budete sčítat ( excel ) který archivujete protože toto s oblibou FÚ kontroluje -tam je totiž docela vysoká pravděpodobnost, že to bude někde chybně a že se tam jak říkají úředníci z berňáku zahojí.

  no, a až to bude celé prosčítáno tak to vrátíte FÚ na konci roku skrze ř.45 ( to se tam doklepne ručně ) jako lepší je se trefit do toho 10% ního tolerančního pásma
 • Michal Mach, 1.12.2021

  a ještě pokud děláte mzdy a máte u AO krácení a jezdí s tím zaměstnanec, tak to je okamžitý signál také u mzdové agendy, protože musíte 1% z PC OA přidat do mzdy

  Zákona o daních z příjmů (§ 6 odstavec 6). Zákon o daních z příjmů v tomto odstavci říká, že „Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla.“

  Vstupní cenou se v tomto případě rozumí vstupní cena včetně DPH.


  Děkuji, ať se daří,
 • Jana Vanišová, 1.12.2021

  Dobrý den,
  MOC DĚKUJI za obsáhlou odpověď :o)

  Převzala jsem účetnictví a protože se s tímto setkávám poprvé, raději se ptám.
  Bývalá paní účetní z DD k autu uplatnila celý nárok na DPH v 06/2021.. 78.950,-
  Auto jezdilo do listopadu (i dle knihy jízd) jen firemní jízdy a od listopadu - dle knihy jízd ... cca 60% firemně a 40% soukromě.

  Do 10 měsíce se všechny doklady (PHM, povinné ručení, dálniční známka,..) uplatňovaly celé - jak do nákladů, tak i DPH.

  Od 11 měsíce - což jsem převzala účto - bych tedy doklady k provozu auta účtovala 60% daňově a 40% nedaňově a DPH nárokovala jen z 60% ??

  DPH z DD za auto v 40% výši vrátím FÚ ... 78.950,- * 40% = 31.850,- na ř. 45 se znaménkem mínus.

  V dalších letech - pokud tedy poměr zůstane +-10% stejný, a veškeré korekce zaúčtuji hned na dokladech, nemusím v posledním přiznání k DPH na řádku 45 nic vykazovat ??

  Ještě se zeptám, zda třeba povinné ručení musím také pokrátit do daňových nákladů ??

  Daňové odpisy krátím, jak ale s účetními, asi také ... ??

  Děkuji velice za trpělivost.

  Jana Vanišová • Michal Mach, 1.12.2021

  dobrý den,

  počkejte , teď tam kombinujete DPH a příjmovku tedy DPPO a ještě ke všemu účetnictví :-)

  pokud jde o DPH a poměrný nárok odpočtu, tak je tu uvedeno a podívejte se sem :

  https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/odpocet-dph-v-pomerne-vysi/


  Od 11 měsíce - což jsem převzala účto - bych tedy doklady k provozu auta účtovala 60% daňově a 40% nedaňově a DPH nárokovala jen z 60% ?? -- pokud bylo vozidlo používáno až od listopadu plátcem DPH pro jeho ekonomické činnosti a současně pro osobní spotřebu, ano budete vstupní doklady ( samozřejmě jen to so má souvislost s tím autem ) poměrově upravovat

  DPH z DD za auto v 40% výši vrátím FÚ ... 78.950,- * 40% = 31.850,- na ř. 45 se znaménkem mínus. - ano ale přečtěte si ten odkaz, je to tam příkladově popsáno, nechci vám tu něco propočítávat a udělat chybu


  V dalších letech - pokud tedy poměr zůstane +-10% stejný, a veškeré korekce zaúčtuji hned na dokladech, nemusím v posledním přiznání k DPH na řádku 45 nic vykazovat ?? -- ano, pokud se vejdete do tolerančního pásma, korekce odpočtů daně ř.45 nepoužíváte

  Do 10 měsíce se všechny doklady (PHM, povinné ručení, dálniční známka,..) uplatňovaly celé - jak do nákladů, tak i DPH. - pokud bylo pořízené vozidlo, používáno do té doby prokazatelně používáno pouze k podnikání tedy pro účely zakládající nárok na plný odpočet daně, tak nic nekorigujete. Až to začnete používat i soukromě, tak poté ano.

  Od 11 měsíce - což jsem převzala účto - bych tedy doklady k provozu auta účtovala 60% daňově a 40% nedaňově a DPH nárokovala jen z 60% ?? -- s převzetím účetnictví to nemá nic společného, odpočet daně v poměrné výši začnete uplatňovat, od momentu ve kterém pl. daně použije přijatá zd. pl. pro účely, která zakládají nárok na odpočet daně , tak pro účely jiné ( osobní ) pak uplatní plátce daně jen tu část nároku odpočtu, která připadá na použití s nárokem na odpočet.

  Ještě se zeptám, zda třeba povinné ručení musím také pokrátit do daňových nákladů ?? -- tady se dotýkáte nikoli DPH, ale příjmovky, tedy u PO nákladů podnikání, nákladem podnikatele je pouze to, co slouží k dosažení a udržení jeho příjmu ( výnosů ), takže pokud víte že část nákladů firmy není vázána na její podnikatelskou činnost, pak jde o tzv. náklady nedaňové.


  Daňové odpisy krátím, jak ale s účetními, asi také ... ?? daňové odpisy jsou pro daňové účely tedy přímo ovlivňují daň z příjmu PO, pokud máte část odpisu z majetku, který používáte pro osobní spotřebu, pak by část daň. odpisu byla tzv. daňově neúčinná a pokud by to bylo fakt poctivě z hlediska příjmovky, pak byste část daňového odpisu měla vyloučit jako nedaňový náklad v DP K DPPO

  účetní odpis je věcí ÚJ vyjadřuje fyzické a technologické opotřebení majetku, tedy víme že je to vázáno na to jak často to auto jezdí ( účetní odpis vůbec nezajímá kdo s tím jezdí, zda firemně nebo soukromě ) takže účetní odpis nechejte tak.


 • Jana Vanišová, 1.12.2021

  Dobrý den,
  omlouvám se, asi pro Vás, za zmatečné otázky.
  Moc Vám děkuji za trpělivost, rady i odkaz.
  Snad jsem to pochopila :o))  Mějte se krásně

  Jana Vanišová
 • Michal Mach, 1.12.2021

  určitě, ať se Vám daří a přeji vše dobré. MM
 • Jana Vanišová, 13.1.2022

  Dobrý večer,

  prosím ještě o pomoc ...

  Na ř. 45 v daňovém přiznání tedy vracím neoprávněně nárokované DPH z auta, které se kupovalo v červnu a byl uplatněn nárok v plné výši.
  Auto se používá částečně pro podnikání a částečně soukromě.

  Příklad ... z plnění za prosinec mám na účtě 343 .. 900,- nadměrný odpočet,
  zápisem na ř. 45 ... 10.000,- rázem vzniká zaplacení daně ve výši 9100,-

  Jak prosím zaúčtuji těch 10.000,- ??
  343 ... a jaký protiúčet ??

  Moc děkuji předem

  Vanišová

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.