Otázka v diskusi:
Kdo může být vystavovatelem faktury?

Martina Folcová, 27.10.2021

Dobrý den, poradíte prosím, jak se řeší následující situace?
Může virtuální asistentka nabízející své služby firmám na ŽL vystavovat faktury za tyto firmy faktury? Například firma A si najme tuto asistentku, aby jí pomáhala s administrativou a součástí této pracovní náplně je pro klienty firmy A vystavovat pravidelné faktury. Asistentka tedy vystavuje faktury s fakturačními údaji dodavatele firmy A, odběratele firmy B (klient firmy A) a jako vystavovatel je naše asistentka (živnostnice). Je tato situace legislativně v pořádku? Co musí být uvedeno ve vzájemném kontraktu asistentky a firmy A, aby nenastal s touto situací problém?
Děkuji!

2 odpovědi:

 • Michal Mach, 27.10.2021

  Dobrý den,

  to jsem ještě neslyšel, ale obecně jak to popisujete, by se skutečně jednalo o vztah v B2B, v podstatě externí administrativní služby fakturace. Tedy pokud má "faktura" což je v podstatě pouze zažitý pojem, ale jde o vystavení účetního nebo daňového dokladu, tedy pokud to vystavíte ( na základě podkladu dodavatele ), pak si musíte ošetřit souhlas toho dodavatele ( z vašeho pohledu klienta ), takový doklad musí mít všechna náležitosti účetního nebo daňového dokladu, je li výstavce (tedy klient ) plátcem DPH, pokud bude takováto FA v podstatě vystavena za klienta ( avšak jeho jménem a jeho účet ) tak ten odběratel v podstatě vůbec nepozná kdo jí fyzicky vystavuje ( zda jeho účetní v pozici zaměstnankyně ) nebo nějaká externí paní, na základě subdodávkového vztahu tzv. na IČO, i kdyby tzv. virtuální - v tomto případě předpokládám že by o nějaký SW který vy fakturaci zajistil automatizovaným způsobem ( což není také nic ojedinělého ) takovéto FA jsou často opatřeny elektronickým podpisem ( za dodavatele ) a běžně je využívají velké firmy, například ČEZ když fakturuje dodávky pro 3 miliony odběratelů, prostě než aby měl 50 účetních fakturantek, jaksi ve fyzické podobě, investuje a investoval do SW řešení ( samozřejmě jistě nemalé peníze ) ono to vypadá jednoduše, ale zas tak jednoduché to přes SW není.

  tady se bavíme o tom že ona FA, ať již vznikne externě lidskou silou nebo přes SW, je nakonec v papírové podobě, pokud byste chtěla jít ještě dále a vystavovat za klienty FA externě přes nějakou virtuální asistentku, tak že ty doklady budou čistě elektronické ( tedy nebudou na konci toho procesu vůbec existovat v listinné podobě, pak : Při plánování elektronické fakturace je vhodné se zamyslet, kolika zákazníkům chceme posílat elektronické faktury, jak často a také v jaké výši. Jsou zákazníky drobní živnostníci nebo nadnárodní korporace?

  Zákazníkům, kterým fakturujeme častěji, případně ve větším finančním objemu má smysl věnovat speciální péči. V opačném případě pak není nutno zbytečně plýtvat zdroji na subjekty, jejichž zapojení do e-fakturace nebude mít valný efekt.

  Máte souhlas k elektronické fakturaci?
  Podle stávající legislativní úpravy musí mít výstavce elektronické faktury od protistrany souhlas s použitím elektronického daňového dokladu. Jinak se vystavuje riziku, že jej v případě sporu může protistrana vyzvat k jeho předložení a napadnout elektronicky zaslané faktury.

  Samotný souhlas však nemusíme chápat jako nutné zlo z pohledu legislativního, ale naopak jako příležitost k oslovení zákazníků, doposud trvajících na listinné podobě, k přechodu na elektronickou fakturu.

  Je pak na individuálním zvážení, zda přidat ještě další motivační faktor a zda u něj zvolit pozitivní formu například ve formě bonusů, skont, slev, nebo naopak zavést poplatky za papírové faktury.

  Ladí e-fakturace s legislativou?
  Současná právní úprava vyžaduje, aby byly zajištěny tři vlastnosti každého daňového dokladu: věrohodnost původu faktur, neporušenost jejich obsahu a jejich čitelnost, a to od okamžiku vystavení až do konce doby uchování.

  Pokud pomineme zřejmou podmínku čitelnosti, tak zbývající zákonné povinnosti můžeme zajistit tzv. spolehlivou auditní stopou, což v praxi znamená párování s řadou dalších, typicky papírových dokladů. Tedy vazbou na smlouvu, objednávku, dodací list a doklad o platbě. To však může být poměrně administrativně náročné a také vyžadovat další investice.

  Mnohdy jednodušší bude vrátit se ke kořenům a spolehnout se na dobře známý a osvědčený elektronický podpis, který požadované náležitosti zajišťuje. Elektronický podpis je vhodné vnímat také jako naši pojistku pro případ budoucích sporů. Důkazní hodnota faktur s elektronickým podpisem je při správné archivaci v podstatě nevyvratitelná.

  Tady vznikne potřeba dost precizní obchodní smlouvy v B2B ( mezi klientem a externí fakturantkou, nebo tím kdo naprogramuje nějaký SW který bude vytvářet FA za klienta ) tady jsou 100 -ky právních věcí, od licence, rozsahu služeb, zmocnění k fakturaci, zajištění datových stop, archivací, zálohování systémů, souhlasů s el. podpisem, GDPR, odpovědnosti ( co když spadne síť ?, selže SW ? atd. ) a já nevím co všeho,

  pokud je to nějaká vás business plán, jako zní to určitě dobře, ale pokud máte možnosti a tyto znalosti v IT, určitě navštivte nějakou renomovanou právní kancelář, Ať vám zpracují smlouvy na poskytování takovýchto služeb.
 • Metodická rada SÚ ČR, 4.11.2021

  Ano, tato situace je legislativně v pořádku, pokud této činnosti odpovídá živnostenské oprávnění asistentky a uvedená činnost není v rozporu se zákonem o zaměstnanosti.
  Konkrétní činnost asistentky musí být konkrétně vymezená ve smlouvě s firmou A. Jako vhodný smluvní typ se nabízí příkazní smlouva, případně smlouva mandátní.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.