Otázka v diskusi:
Identifikovaná osoba

Veronika Mládkova, 15.6.2021

Dobrý den,
Překládám pro zahraničí – registrovala jsem se jako identifikovaná osoba.

Vystavuji faktury plátcům DPH na Slovensku na své služby – místo plnění Slovensko, fakturu je bez DPH a uvedla jsem tam přenesená danová povinnost.
Dále využívám jeden zprostředkovatelský server, kde platím provizi za klienty, lidé objednají na serveru a po dodání služby mi server vyplatí. Fakturu vystavuje prostředník - server, ale v mém jménu.

Chtěla jsem se zeptat, jak je to v případě, že mým klientem je nepodnikající osoba (kdo platí DPH), či podnikající osoba, neplátce DPH. Jsou mé faktury vždy s nulovou DPH? Nebo já odvádím DPH v Čechách?
A když vyplňuji souhrnné prohlášení, jak tam mám evidovat ty osoby, které nemají platné DIČ či nemají ho vůbec (soukromníci)?
To samé u přiznání k DPH, které se podává každý měsíc – Oddíl II. - co půjde do řádku 21 či do 25?

Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d) a odst. 2 – řádek 21

Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb – řádek 25

Děkuji za radu
Veronika

5 odpovědí:

 • Michal Mach, 15.6.2021

  Dobrý den,

  jako IO jste tzv. neplnohodnotý plátce DPH, tedy jako plátce vystupujete pouze v přeshraničním plnění.

  pokud vystavujete jako IO FV tamním plátcům DPH ( tz. podnikatelům ) a protože jde o tzv. základní služby ( právní, účetní, překlady ) pak je místo plnění podle § 9 ( 1 ) v místě sídla příjemce, bude tam přenos DPH ( reverse charge )

  pokud poskytujete služby ( tyto tzv. základní, každá služby se posuzuje z hlediska místa plnění jinak ) místo plnění = země které náleží DPH

  Pak :

  ČR IO FV do EU za základní služby pro tamního plátce ( přenos RCH )

  ČR IO FV do ČR ( pro plátce i neplátce ) bez DPH, v tuzemsku je IO považována nadále za neplátce DPH

  ČR IO FV do EU za základní služby pro tamního nepodnikatele tedy FO ( bez DPH, pokud je základní služba poskytnuta nepodnikajícím FO je místo plnění v ČR, na FO nelze udělat přenos, pokud byste byla klasický plátce DPH byla by vaše FA vč. české sazby DPH, jako IO jste však v ČR považována za neplátce )

  IO obdrží FA z EU s místem plnění v ČR, FA došlá bude v přenosu ale jako IO nemáte u FD nárok odpočtu DPH, tedy pouze dodaníte ( odvedete ) z FA DPH ( samozřejmě v české sazbě )


  ten zprostředkovatelská server nechápu, pokud jde o klasické zprostředkování ( zakázek ) tak pravděpodobně z počtu či objemu realizací vám pak dojde FA za služby, opět v tuzemsku jste jako IO neplátce, v přeshraničí dodáte vaše DIČ, u vstupů z EU nemáte nárok na odpočet ( jen dodaňujete jako IO )

  Souh. hlášení tam uvádíte jen služby do EU podle §9 (1 ) do ř. 3 SH, dodané jen na tamní plátce DPH, pokud dodáváte nepodnikajícím FO pak je místo plnění v ČR a do SH se to neuvádí ( v DPH pak ř. 21 )

  pozor na situaci kdy dodáte službu podle §9 (1 ) do EU jako IO podnikající FO ( která je aktuálně neplátce ) přijetím takové služby jí ( tomu příjemci ) vzniká povinnost registrace a po registraci k DPH ( nebo IO - pokud to tam lze ) musí dodat svoje DIČ a FA bude opět v přenosu, na přenos a SH potřebujete jak vaše DIČ tak odběratelské DIČ pro účely DPH ( jinak to nejde vůbec vykázat )
 • Michal Mach, 15.6.2021

  pozor nemotejte tam RPDP dle §92


  to je tuzemská PDP, kdy :

  Účelem tohoto režimu je přenesení povinnosti plátce (poskytovatele plnění) přiznat a
  zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku v zákonem
  stanovených případech na plátce, který toto zdanitelné plnění přijal (příjemce plnění).

  Režim přenesení daňové povinnosti použije plátce při uskutečnění zdanitelného
  plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o:

   dodání zlata plátci (§ 92b),
   dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu o DPH plátci (§ 92c),
   převod povolenek na emise skleníkových plynů plátci (§ 92d),
   poskytnutí stavebních prací plátci (§ 92e) - od 1. 1.2012.

  jednak nic z toho v tuzemsku neděláte, jednak jako IO jste v tuzemsku pořád považována za neplátce DPH, tz. v tuzemsku vůbec nevystavujete daňové doklady tedy FA mající náležitosti daňových dokladů, vůbec tam nerozepisujete tuzemské DPH a už vůbec na nikoho nepřenášíte daňovou povinnost režimem RPDP .

  to nebudeme dělat :-) ...
 • Veronika Mládkova, 15.6.2021

  Wow, moc děkuji za podrobnou odpověď. Když to shrnu, je to tedy takto?

  IO - Fakturace do zahraničí za služby EU - plátce DPH – daň odvádí příjemce (reverse charge)

  IO - Fakturace do zahraničí za služby – neplátce DPH – podnikající fyzická osoba – opět reverse charge (nutnost míst jejich DIČ, aby se to mohlo vykázat v souhrnném hlášení)

  IO - Fakturace do zahraničí za služby – nepodnikající fyzická osoba – místo plnění ČR, daň platím já (navýšit cenu o české DPH)

  V souhrnném prohlášení se vykazuje reverse charge - plátce DPH či podnikajícího neplátce že?

  Není mi jasné, jak je to u danového přiznání - do jakého řádku budu účtovat? řádek 21 nebo 25?
  Faktury budou bez DPH...

  Někde jsem četla, že do řádku 21 se například dává příjem z reklamy AdSense.

  A pokud je příjem v EUR, uvádí se aktuální kurz dle ČNB pro ten den?

  Děkuji

 • Michal Mach, 15.6.2021

  já jsem už unavený :-) ale ještě tedy


  IO - Fakturace do zahraničí za služby EU - plátce DPH – daň odvádí příjemce (reverse charge) - ano pokud jde o služby dle §9 ( ods 1 ) jde o typ ZP tzv. služby mimo tuzemsko, v DPH na ř. 21 + SH 3

  IO - Fakturace do zahraničí za služby – neplátce DPH – podnikající fyzická osoba – opět reverse charge (nutnost míst jejich DIČ, aby se to mohlo vykázat v souhrnném hlášení)- ano pokud jde o služby dle §9 ( ods 1 ) jde o typ ZP tzv. služby mimo tuzemsko, v DPH na ř. 21 + SH 3

  IO - Fakturace do zahraničí za služby – nepodnikající fyzická osoba – místo plnění ČR, daň platím já (navýšit cenu o české DPH)- tady pravděpodobně ne, jako IO jste v ČR považována za neplátce DPH ( současně nemáte nárok odpočtu DPH ) myslím si že FV bude bez DPH

  V souhrnném prohlášení se vykazuje reverse charge - plátce DPH či podnikajícího neplátce že? - ano pokud jde o služby dle §9 ( ods 1 ) jde o typ ZP tzv. služby mimo tuzemsko, v DPH na ř. 21 + SH 3, pokud máte podnikajícího neplátce, musí se nejprve registrovat v EU k DPH a dodat své DIČ ( VAT ) jinak to nelze vykázat

  Není mi jasné, jak je to u danového přiznání - do jakého řádku budu účtovat? řádek 21 nebo 25?
  ř. 25 jako IO vůbec neřešíte, to je RPDP v tuzemsku nejčastěji na stavební práce ve formátu plátce CŘ dodavatel - plátce ČR odběratel

  Faktury budou bez DPH... u vás v podstatě vždy, v tuzemsku vůbec neuvádíte DIČ a vystupujete jako neplátce DPH, u služeb v EU v RCH je místo plnění v EU ( v tamní nějaké sazbě DPH EU ) z vašeho pohledu jde o osvobozené dodání služby dle §9 (1 ) do EU

  Někde jsem četla, že do řádku 21 se například dává příjem z reklamy AdSense. tedy si dejte pozor o čem se bavíme, pořád se bavíme o tzv. překladatelských službách s místem plnění určeného podle § 9 (1), je mnoho typů služeb a každá se posuzuje ve vztahu k určení místa plnění jinak - to so vždy pamatujte, rozlišujte digitální služby, služby dopravy, služby kulturních akcí, služby na nemovitostech, každá se posuzuje jinak, pozor zejména u vás na poskytování digitálních služeb ( videokonference, reklamy digitálních platforem atd. ) tam je většinou totiž místem plnění sídlo odběratele, a dost často to zavdává povinnost registrace v JČS EU k DPH ( to už je pak docela problém )

  A pokud je příjem v EUR, uvádí se aktuální kurz dle ČNB pro ten den? ano můžete denním kurzem z ČNB, nezapomeňte, že jako příjemce FA z EU v RCH nemáte nárok v ČR odpočtu, pouze dodaníte, tz. musíte tam zadat ten typ ZP kdy pouze dodaníte ( vykazuje se to na ř, 5 nebo 6 DPH pokud jde o služby z EU ) a nesmí se to u IO současně vykázat jako nárok na ř 43 nebo 44 DPH

 • Veronika Mládkova, 16.6.2021

  Velmi děkuji za detailní vysvětlení :-)

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.