Otázka v diskusi:
Odbytné u životního pojištění

Petra Letošová, 24.5.2021

Dobrý den, vybrala jsem si část odbytného u životního pojištění. Přispívám si sama i zaměstnavatel. Smlouva běží dál. Každý rok si nárokuji snížení základu daně z tohoto pojištění. Je potřeba uvést tento příjem v DPFO za rok 2021? Musím zpětně dodanit odpočet - za jak dlouho? Děkuji

1 odpověd:

 • Michal Mach, 24.5.2021

  Dobrý den,

  nevím ...

  to je hodně o posouzení dané smlouvy, je uvedeno že, poplatník může uplatnit daňový odpočet pro vlastní vklady na smlouvu životního pojištění, ve které je sjednána výplata pojistného až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v roce, kdy dosáhne pojištěnec 60 let, přičemž nesmí být ze smlouvy o životním pojištění umožněn průběžný výběr peněžních prostředků.

  Jestliže však dojde k předčasnému zrušení smlouvy o životním pojištění, tak je nutné výše uvedené čerpané daňové výhody zpětně dodanit. Tuto povinnost je vhodné před případným zrušením smlouvy o životním pojištění zohlednit. Daňovou povinnost se zrušením životního pojištění přitom nelze přesunout na zaměstnavatele.

  Pozn.: Za určitých podmínek definovaných zákonem není nutné dodaňovat ani daňové odpočty, ani příspěvky od zaměstnavatele z minulých let. Pokud jste například předčasně ukončili smlouvu o životním pojištění, ale zároveň uzavřeli novou smlouvu, tak vám daňová povinnost pravděpodobně nevznikla. Přesné podmínky najdete v zákonu o daních z příjmu.

  Viz. zákon o daních z příjmu: …toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele.

  Praktický příklad – desetileté dodanění tzv. životka :
  Zaměstnanec Ivan v roce 2019 předčasně zrušil smlouvu o životním pojištění, kterou uzavřel v roce 2008 a ve všech letech uplatnil roční daňový odpočet ve výši 12 000 Kč. Dodanění daňových odpočtů se provádí za 10 let zpětně. Pan Ivan tedy do daňového přiznání uvede nejenom příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) dle § 6 zákona o dani z příjmu, ale i z ostatních příjmů dle § 10 zákona o dani z příjmu.

  Základ daně dle § 10 bude tedy částka 120 000 Kč. Pan Ivan musí vyplnit nejenom standardní čtyřstránkový daňový formulář, ale i přílohu číslo dva, kde uvede právě roční příjem dle § 10 ve výši 120 000 Kč.

  Praktický příklad – dodanění příspěvků zaměstnavatele
  Zaměstnankyně Simona předčasně zrušila smlouvu o životním pojištění, přičemž ji na smlouvu o životním pojištění přispíval i zaměstnavatel. Paní Simona bude muset do daňového přiznání uvést nejenom souhrnnou částku daňových odpočtů, které uplatňovala v ročním zúčtování daně v posledních deseti letech, ale současně si zvýší základ daně ze závislé činnosti dle § 6 o příspěvky zaměstnavatele na smlouvu od roku 2015.

  Podle mého názoru, bude záležet na posouzení dané smlouvy, ona sice pokračuje ale došlo tam k předčasnému výběru části peněžních prostředků odbytného, měla byste kontaktovat daňového poradce, aby posoudil smlouvu, případně spolu s pojišťovákem konzultoval parametry toho pokračování smlouvy a tedy, zda došlo či ne, k porušení podmínek, zavdávající dodanění.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.