Otázka v diskusi:
Snížená sazba DPH u dodání prádelenské technologie

Michal Řoutil, 5.3.2021

Dobrý den,
Obracím se na Vás s prosbou o vysvětlení za jakých podmínek lze dodat prádelenskou technologii - profesionální pračky, sušiče, mandly.. se sníženou sazbou DPH 15% do domovů poskytující sociální služby. Popřípadě i do jiných ústavů.
Zatím nikdo nebyl 100% přesvědčen že to tak lze. I přesto se tak děje - viz registr smluv - vyhledávání "pračka".
Děkuji

3 odpovědi:

 • Metodická rada SÚ ČR, 10.3.2021

  U stavebních a montážních prací se obecně podle § 47 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty (dále „zákona o DPH“) uplatňuje základní sazba daně 21 %, s výjimkou stavebních a montážních prací uvedených v § 48 a v § 49 zákona o DPH. Podle § 48 zákona o DPH se uplatní první snížená sazba daně 15 % při poskytnutí stavebních nebo montážních prací prováděných na dokončených stavbách pro bydlení nebo na dokončených stavbách pro sociální bydlení. Podle § 49 zákona o DPH se uplatní první snížená sazba daně 15 % při poskytnutí stavebních nebo montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení. V souvislosti se stanovením příslušné sazby daně u stavebních a montážních prací je důležité pravidlo vyplývající z § 36 odst. 3 písm. d) zákona o DPH, podle něhož se do základu daně při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na dokončené stavbě nebo spojených s výstavbou stavby zahrnují konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují. Podle Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí (viz https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2015-12-21-Informace-nemovitosti-2016.pdf) se jedná např. o vnitřní rozvody studené a teplé vody, vnitřní odpadové šachty, vnitřní rozvody elektroinstalace, včetně nástropních a nástěnných svítidel, rozvody zabezpečovacích a bezpečnostních zařízení, klozety, vany, umyvadla, dřezy, baterie, kuchyňské odsavače par, karmy, boilery, ústřední vytápění včetně kotlů, krby, tepelná čerpadla, vestavěný nábytek, protipožární zařízení včetně rozvodů a hasicích přístrojů, technologie osobního výtahu, centrálního vysavače, klimatizačního zařízení, dále o zabudované kuchyňské linky včetně vestavných spotřebičů, obklady stěn a stropů, okenice, mříže, žaluzie, rolety, markýzy, pevně spojené podlahové krytiny apod.

  Z výše uvedené obecné právní úpravy a informace GFŘ lze dovodit, za jakých podmínek může být při dodání uvedené prádelenské technologie do domovů poskytující sociální služby, popř. i do jiných ústavů uplatněna první snížená sazba daně 15 %. Pro její uplatnění je nezbytné, aby uvedené prádelenské technologie byly dodávány včetně montáže do některého z objektů uvedených v § 48 odst. 5 zákona o DPH. V tomto odstavci jsou jako stavby pro sociální bydlení uvedeny např. stavby určené pro použití zařízením sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách, speciální zařízení hospicového typu, domovy péče o válečné veterány a další stavby. Klíčové pro uplatnění první snížené sazby je to, že tato zařízení se montážními pracemi zamontují do některé z výše uvedených staveb. Domníváme se, že většina praček nebo sušiček dodávaných do domácností uvedené podmínky nesplní, protože nejsou určeny k zabudování do stavby, jak je tomu např. v případě myček na nádobí nebo lednic určených k zabudování do kuchyňských linek. Při dodání praček nebo sušiček do domácností, které nelze po připojení na elektrickou a vodovodní síť chápat jako součást stavby, tedy nelze uplatnit první sníženou sazbu daně, ale je nutno uplatnit základní sazbu daně ve výši 21 %. Pokud by se však jednalo o dodání profesionálních praček, sušiček či mandlů, které by se po zamontování a připojení na elektrickou a vodovodní síť staly součástí některé z výše uvedených staveb pro sociální bydlení, uplatnila by se při jejich dodání včetně montáže první snížená sazba daně 15 %. Prakticky to znamená, že nelze jednoznačně odpovědět, zda se při dodání uvedených prádelenských technologií do domovů poskytujících sociální služby uplatní první snížená nebo základní sazba daně, protože záleží na konkrétních dodacích a technických podmínkách, za nichž jsou tato zařízení dodávána.

  Ing. Václav Benda, externí spolupracovník Metodické rady SÚ ČR
 • Michal Řoutil, 15.3.2021

  Dobrý den.
  Jestli tomu dobře rozumím, záleží zda je instalace provedena jako pevná montáž zařízení do budovy sociálního bydlení nebo jako montáž, která může být kdykoliv odmontována (tak jako u domácí pračky - vytáhnu vidlici ze sítě a pračku odvezu).
  Profesionální prádelenská technologie je pevně přikotvena k podlaze (kovové hmoždínky), připojení k elektrické síti je napevno (nepoužívá se zásuvka - vidlice), odpad je přímo na kanalizaci pomocí kanalizačním potrubí. U sušičů se používá odtah vlhkých par - vzduchotechnika, která je napevno připojena k sušiči pomocí potrubí nebo spalinové cesty. Některé stroje jsou připojeny na plynový rozvor v budově.
  Z těchto předpokladů usuzuji, že se jedná o instalaci pevně spojenou s budovou a tudíž je možné využít snížené daně 15%.
  Je to správná úvaha?
 • Michal Mach, 5.3.2021

  Dobrý den,

  dodání praček, je dodání zboží 21%.

  pokud jde o první sníženou sazbu DPH 15%, vztahující se k instalacím stavebně montážních prací u staveb pro bydlení a sociálního bydlení,

  Dle §48a Zákona o DPH a Občanského zákoníku, lze uplatnit sníženou sazbu DPH 15% pouze v případě, pokud jsou dodávané stavební a montážní práce provedeny na objektu, který je příslušenstvím *rodinného domu nebo bytu v bytovém domě
  který splňuje *definici sociálního bydlení.

  Podmínkou pro přiznání snížené sazby DPH je podepsání čestného prohlášení a zakoupení patřičného příslušenství společně s montáží. Sníženou sazbu DPH pak lze uplatnit na veškeré příslušenství jako je ( příkladem ) odkouření, topenářský
  materiál, atd..., dodávané společně s instalací.

  Tedy snížená sazba se uplatní i na dodávku materiálu a vybavení protože tvoří příslušenství, pokud je vše zamontováno pevně ( ať již uvnitř či do pláště ) do rodinného domu nebo bytu v domě který splňuje definici sociálního bydlení.

  Platí současně že : Příslušenstvím věci jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí ( např. s RD ) trvale užívány. Příslušenství věci má ve vztahu k věci hlavní povahu věci vedlejší.


  Příkladem : Stavební firma dělající montáže plynových kotlů zrealizuje zakázku včetně dodání plynového kotle, pomocného materiálu a montáže, s tím, že kotel je ( stacionárně - napevno ) nainstalován do RD, v tomto případě se na celou zakázku použije snížená sazba 15%.

  dovoluji si ale upozornit, že ve vašem případě by bylo potřeby zcela jistě posoudit ty vaše "prádelenské technologie " tedy zda vůbec jde o stavebně technické instalace, v sociálních službách a to nejlépe přes daňové poradce, bude i poté rozpor, lze požádat GFŘ o tzv. závazné posouzení ( ale platí se to, tuším 10 000,- / dotaz )

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.