Otázka v diskusi:
Antivirus C

Hana Heligrová Heligrová, 8.7.2020

FO se stala zaměstnavatelem 1.4.2020. Od té doby zaměstnává 5 lidí v hlavním pracovním poměru.
Podmínka, že počet zaměstnanců v měsících 6-8/2020 musí být na úrovni nejméně 90% počtu zaměstnanců k 31.3.2020 tedy splňuje.
Dle OSSZ si nemůžu uplatnit promíjení, protože FO nebyla zaměstnavatelem k 31.3.2020. Kde je tato podmínka obsažena?

1 odpověd:

 • Monika Velková, 8.7.2020

  Podmínky prominutí pojistného na SZ za červen až srpen 2020 upravuje zákon č. 300/2020 Sb. Z § 2 a násl. tohoto zákona vyplývají podmínky pro vznik nároku. V § 2 je stanoveno, že nárok na prominutí pojistného za kalendářní měsíc má zaměstnavatel, jestliže

  a) počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50,
  b) počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020,
  c) úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí aspoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020,
  d) odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve stanovené lhůtě a ve výši uvedené na přehledu podle § 9 zákona o pojistném, a
  e) za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytovaných zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti, který jako cílený program k řešení zaměstnanosti podle § 120 zákona o zaměstnanosti byl schválen vládou České republiky ke zmírnění negativních dopadů onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 na zaměstnanost v České republice.

  Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nesplňujete podmínky pod písm. b) a c), neboť k 31. 3. 2020 jste neměla žádného zaměstnance, resp. žádný vyměřovací základ z pracovního poměru za březen 2020.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.