Otázka v diskusi:
Aktuality z programu Antivirus ?

Michal Mach, 13.5.2020

V současné době se jedná už o čtvrtou aktualizaci manuálu. Tato nově výslovně obsahuje informaci o prodloužení lhůty uznatelnosti výdajů od 12. března 2020 (včetně) do 31. května 2020. Prodloužení této lhůty se vztahuje jak na nově uzavírané dohody, tak na dohody už uzavřené. Konec lhůty uznatelnosti výdajů se automaticky prodlužuje bez nutnosti uzavírat dodatek k dohodě. Pokud je tedy v dohodě uvedeno jako konečné datum období, za něž je příspěvek poskytován, 30. duben 2020, je zaměstnavatel oprávněn požadovat poskytnutí příspěvku i za měsíc květen.

Další prodloužení programu podléhá schválení vlády a odvíjí se od vývoje epidemiologické a hospodářské situace.

Poslední verze manuálu odpovídá na poměrně častý dotaz zaměstnavatelů, zda kompenzace náleží za člena statutárního orgánu či nikoli, tzn. zejména jednatele nebo člena představenstva.
Účelem programu Antivirus je částečná kompenzace mzdových nákladů zaměstnavatele v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci. Z toho důvodu kompenzace obecně nenáleží za výkon funkce statutárního orgánu. Nárok na příspěvek z programu Antivirus plyne pouze za statutární orgán, či jeho člena, jež má se společností zároveň uzavřenou platnou pracovní smlouvu.
Manuál upřesňuje, že MPSV za platnou pracovní smlouvu nepovažuje takovou, která byla podepsána stejnou fyzickou osobu jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance.

Dle manuálu mají na příspěvek z programu Antivirus právo i zahraniční zaměstnavatelé, pokud mají zaměstnance v pracovním poměru podle českého práva a splňují další podmínky programu Antivirus, a to i v případě, kdy nemají přiděleno české IČO. Namísto IČO v příslušné webové aplikaci uvedou evidenční číslo plátce pojistného na sociální zabezpečení. Zahraniční zaměstnavatel si ale musí zřídit účet u české banky, jelikož příspěvek není možné převést na účet zahraniční banky.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.