Otázka v diskusi:
Podléhá ošetřovné pro OSVČ zdanění ?

Michal Mach, 6.4.2020

Ošetřovné pro OSVČ je koncipováno jako dotace od ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), která činí 424 korun za den (12 720 Kč či 13 144 Kč za měsíc). Dotace pro fyzické osoby však podléhá až na výjimky zdanění. Podle § 4, odst. 1, u) zákona o daních z příjmů je totiž od daně u fyzických osob osvobozena jen „dotace na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstranění následků živelné pohromy“. Jak upozorňují odborníci, ošetřovné pro OSVČ nespadá ani do jedné kategorie.

Jak vysvětluje daňový expert Jan Molín, je třeba si uvědomit, že se v tomto případě nejedná o dávku nemocenského pojištění, která by byla podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů osvobozena od daně, nýbrž se jedná o dotační program MPO, na základě kterého bude při splnění podmínek poskytnuta dotace. Některé dotace jsou sice osvobozeny od daně, ale musí se jednat o dotace účelově poskytnuté na pořízení hmotného majetku (či jeho technického zhodnocení) nebo na odstranění následků živelní pohromy, což v tomto případě splněno podle mého názoru není, doplnil serveru Podnikatel.cz Jan Molín.

Také podle Tomáše Hajduška, vedoucího sekce správy daní Komory daňových poradců ČR, nelze nic jiného než dospět k závěru, že za daného stavu není ošetřovné pro OSVČ od daně osvobozeno, na rozdíl od ošetřovného pro zaměstnance. Pro OSVČ uplatňující paušální výdaje to znamená, že z ošetřovného budou muset v každém případě odvést daň a pojistné, uvedl serveru Podnikatel.cz Hajdušek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na dotaz serveru Podnikatel.cz potvrdilo, že otázku zdanění řeší s ministerstvem financí.

2 odpovědi:

  • Monika Velková, 23.4.2020

    Jen je pro upřesnění, osvobození "ošetřovného pro OSVČ" od daně z příjmů vyplývá z § 10 zákona č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2:

    "Od daně z příjmů fyzických osob je v roce 2020 osvobozen příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu "OŠETŘOVNÉ" PRO OSVČ."
  • Michal Mach, 8.4.2020

    Sněmovna dnes též podpořila pozměňovací návrh, který osvobozuje od daně z příjmů ošetřovné pro OSVČ. Vzhledem k tomu, že ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo ošetřovné pro OSVČ ve formě dotace, podléhalo by zdanění.
    Pozměňovací návrh však ošetřovné pro OSVČ od daně výslovně osvobodil.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.