Otázka v diskusi:
Sazba DPH 10% na celé plnění?

Zuzana Konečná, 31.3.2020

Dobrý den, v souvislosti se náběhem poslední fáze EET dojde ke snížení sazby DPH na 10% u některých služeb, mj. např u oprav kol.
Mám dotaz – pokud na dokladu bude uvedeno pouze : oprava jízdního kola 1000 Kč s DPH ale tato částka zahrnuje spotřebovaný materiál 800 Kč a práci 200Kč….spadá celé toto plnění – včetně materiálu – do sazby 10% ?
Obdobně jako je tomu např. u materiálu zabudovaného do staveb pro bydlení fakturovaného společně s prací?
Nebo se bude muset na dokladu rozlišovat – materiál pro opravu 800 v sazbě 21% a práce 200 v sazbě 10%.


3 odpovědi:

 • Michal Mach, 31.3.2020

  Dobrý den,

  pravděpodobně u těch drobných oprav kol bude vše v 10% , myslím si že oprava je hlavním předmětem ekonomické transakce jako celku a materiál je vedlejší plnění opravy, ale nikde jsem to nedohledal na webu FS je elaborát pokynu k pivu a dodání tepla - více ne, tedy neumím napsat zda to bude posuzováno tak, že byla opravou poskytnuta dvě samostatná rovnocenná plnění ( oprava jako služba / materiál ) , která mají rozdílnou sazbu daně, či zda bylo poskytnuto plnění hlavní ( oprava ) a s ním související plnění vedlejší ( práce a materiálu k opravě ) v jednom celku pod 10% .

  bohužel nejsem si jistý, nevím, možná Vám někdo doplní
 • Zuzana Konečná, 31.3.2020

  Děkuji za názor, vidím to podobně, ale už jsem se setkala i s opačným názorem. Jak píšete, pivo se řeší ze všech stran, ale aby byla vydána jednoznačná metodika k ostatnímu, se asi nedočkáme...dle praxe by vedlejší plnění mělo sazbou kopírovat to hlavní....i z logiky nebude v praxi jednoduché to na jednom dokladu rozlišovat..oprava je oprava...třeba někdo doplní další názor.
 • Metodická rada SÚ ČR, 8.4.2020

  Autor odpovědi: Ing. Václav Benda - externí spolupracovník Metodické rady SÚ ČR

  Pravidla pro stanovení základu daně vyplývají z § 36 zákona o dani z přidané hodnoty. Základem daně je podle § 36 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty obecně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo případně od třetí osoby. Tato částka se snižuje o daň, tj. z částky bez daně se daň vypočte jako přirážka odpovídající příslušné sazbě daně.

  V § 36 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty je stanoveno, co zahrnuje základ daně. Do základu daně se podle § 36 odst. 3 písm. c) citovaného zákona zahrnuje při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou službou. V případě opravy jízdních kol to znamená, že do základu daně za provedenou opravu se zahrnou také náhradní díly, režijní a spojovací materiály nezbytné pro provedení opravy. Není tedy důvod k rozdělování základu daně na materiál nezbytný pro opravu a na samotnou práci při opravě.

  Do 1. 5. 2020 podléhají opravy jízdních kol základní sazbě daně ve výši 21 %, a proto není rozdíl mezi sazbou daně, která platí pro opravy jízdních kol, včetně nezbytných materiálů, a prodejem jízdních kol a prodejem náhradních dílů a doplňků k nim. Od 1. 5. 2020 platí pro opravy jízdních kol druhá snížená sazba daně ve výši 10 %, která se uplatní jak u samotných prací potřebných pro opravu, tak i u náhradních dílů, spojovacích a režijních materiálů nezbytných pro provedení opravy. Při prodeji jízdních kol a náhradních dílů k nim se nadále jako při dodání zboží uplatní základní sazba daně ve výši 21 %.

  Provozovatelé cykloservisů, kteří obvykle jízdní kola nejen opravují, ale také jízdní kola a různé doplňky a náhradní díly k nim prodávají, musí od 1. 5. 2020 rozlišovat zdanitelná plnění v základní sazbě 21 % a ve druhé snížené sazbě 10 %. Prodej jízdních kol, doplňků k nim (např. cyklistické helmy, boty, brýle, rukavice apod.) a také prodej náhradních dílů podléhá nadále základní sazbě daně 21 %. Opravy jízdních kol, včetně náhradních dílů, spojovacích a režijních materiálů, které jsou nezbytné pro provedení opravy, podléhají druhé snížené sazba daně ve výši 10 %. Prakticky to např. znamená, že provede-li cykloservis pro zákazníka výměnu prasklé duše jízdního kola, uplatní sazbu 10 %, jak na samotnou práci pří výměně, tak i na novou duši jako náhradní díl, který je součástí opravy. Pokud si zákazník koupí v cykloservisu pouze novou duši, při prodeji duše jako při dodání zboží se uplatní základní sazba daně 21 %.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.