Otázka v diskusi:
Evidovanie tržieb a RP v ČR

Katarína Malíková, 5.3.2020

Dobrý deň,

volám sa Katarína.
Na Slovensku som registrovaná na daňovom úrade ako slobodné povolanie -remeselná výroba a mám pridelené DIČ. Podľa obchodného zákonníka som osobou, ktorá podnikána základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

Podľa slovenského zákona o Registračnej pokladni nemám povinnosť používať RP, stačí keď vystavím ručně vypísaný príjmový pokladničný doklad.

Vedeli by ste mi poradiť ako je to s registračnou pokladňou a evidovaním tržieb v Českej republike v mojom prípade?

1 odpověd:

 • Michal Mach, 5.3.2020

  Dobrý den,

  něco lehčího tam nemáte ? ale k věci, pokud podnikáte na území ČR tak zde jde o více záležitostí, pokud jde o samotné podnikání buď si vyřídíte klasický ŽL, nebo můžete podnikat bez ŽL ( umělecká činnost ) rozdíl je pouze v tom, pokud využíváte %ní výdaje tzv. %-ní paušál, u těchto "svobodných povolání je paušál 40% .

  U daně z příjmu, tam je klíčové zda jste posuzována na rezident ČR, nebo nerezident ČR, pokud v ČR podnikáte více jak 186 dnů v roce a máte tu středisko zájmů ( bydlíte tu ) jste rezidentem ČR a daníte tu svoje " celosvětové příjmy " tedy vč. případného příjmu ze SR, pak si lze uplatnit ust. o zamezení dvojího zdanění.

  Pokud jste nerezident ČR daníte v ČR pouze příjem, kterého dosáhnete na našem území , tedy podáte si DP k DPFO pouze na příjmy z ČR a analogicky v SR i tyto příjmy poté znovu přiznáte v SR a opět uplatníte zamezení o dvojím zdanění.

  EET opět je klíčové zda se identifikujete jako daňový rezident ČR nebo jako daňový nerezident ČR

  Pokud budete rezidentem ČR pak záleží kde hotovostní tržbu realizujete, pokud na území ČR vztahuje se na vás stejná povinnost EET ( tedy pořídíte si buď kasu nebo požádáte o zvláštní papírový režim ) , pokud budete rezident ČR a budete tržit na Slovensku ( třeba tam odjedete prodávat na trhy ) , budete posuzována ve vztahu k EET jako ke vztahu k cizímu právu a platí dle GFŘ - jejich slavného asi 50-ti stránkového pokynu k EET toto :

  VZTAH K CIZÍMU PRÁVU 7.4
  Podle § 36 ZoET není evidovanou tržbou tržba poplatníka, který je povinen tuto tržbu evidovat srovnatelným způsobem podle práva státu, se kterým má Česká republika uzavřenou platnou a účinnou mezinárodní smlouvu, jejímž předmětem je mj. výměna informací (např. smlouva o výměně informací, smlouva o zamezení dvojího zdanění), na základě které lze získávat srovnatelné informace o evidovaných tržbách.
  Smyslem ustanovení je minimalizovat náklady poplatníků v případě tzv. dvojí evidence. V případě, že povinnost evidovat tržby ukládá nejen právní úprava česká, ale též právní úprava jiného státu, bude pro posouzení, zda je tržba evidovanou tržbou rozhodné, zda:
   evidence tržeb v jiném státě probíhá srovnatelným způsobem jako v České republice (srovnatelné jsou takové systémy, které fungují na obdobném principu - srovnatelnou s evidencí tržeb není např. prostá záznamní povinnost uložená v cizím státě),
   zda lze na základě evidence probíhající v jiném státě získat informace o evidovaných tržbách, srovnatelné s informacemi zasílanými datovou zprávou dle § 19 ZoET,
   zda je možné tyto informace získat ze strany Finanční správy na základě platné a účinné mezinárodní smlouvy nebo dohody (uzavřené mezi Českou republikou a dotčeným státem), která
  36/42
  upravuje výměnu a předávání informací, a Česká republika tak na jejím základě získá informace o tržbách poplatníka.
  Jsou-li kumulativně splněny výše uvedené zákonem stanovené podmínky a poplatník již eviduje tržbu dle práva jiného státu, není tato tržba evidovanou, tzn. poplatník ji nemusí evidovat podle českého práva (ZoET).
  Nejsou-li podmínky splněny, není poplatník evidenční povinnosti zproštěn a vznikne mu povinnost tržbu zaevidovat. Dvojí evidence tedy nenastává a za stanovených podmínek vzniká povinnost evidovat ty tržby, o nichž nelze ze srovnatelné evidence podle cizího práva získat jednu, nebo více informací (údajů) uvedených v § 19 ZoET. Dále dvojí evidence nenastává v případě, že se na danou tržbu sice vztahuje srovnatelná evidenční povinnost, z níž lze získat údaje v § 19 ZoET podle mezinárodní smlouvy, avšak podle mezinárodní smlouvy, která dosud nenabyla platnosti nebo účinnosti.

  Zjednodušeně - pokud jste rezidentkou ČR a tržíte na Slovensku, nemusíte mít na Slovensku EET pouze pokud je v dané cizí zemi, obdobně postavená EET a pokud zajistíte aby tamní FÚ poslal vaše data z evidence EET na FÚ do ČR. Nejde li to musíte na Slovensko dotáhnout kasu a odesílat tržby na náš berňák.

  A teď pokud jste nerezident ČR ( tedy jste tu méně jak 186 dnů v roce a máte středisko zájmů na SR :

  Evidenční povinnost daňových nerezidentů :

  Povinnost evidovat tržby daňovým nerezidentům vzniká pouze ve vztahu k příjmům ze zdrojů na území České republiky.

  Daňoví nerezidenti, kterým neplynou příjmy ze zdrojů na území České republiky a nemají tak v České republice daňovou povinnost dle zákona o daních z příjmů, nejsou povinni evidovat tržby, neboť jejich příjem není rozhodným příjmem dle ZoET (viz § 6 odst. 1 písm. a) bod 1. - jde o příjem, který není předmětem daně z příjmů).

  Tedy pokud v ČR tržíte z příjmů v ČR ( prostě tu podnikáte ) pořídíte si kasu nebo požádáte o účtenku EET. Pokud se tady pouze zdržujete a neplynou vám žádné příjmy z ČR pak EET neevidujete.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.