Otázka v diskusi:
EET ve zvláštním papírovém režimu účtenek a uplatnění slevy za EET v DP

Michal Mach, 11.2.2020

Vztahuje se sleva z EET i na evidenci papírových účtenek z FÚ ?

PRO EVIDENCI VE ZVLÁŠTNÍM PAPÍROVÉM REŽIMU EET JE TŘEBA SPLŇOVAT TŘI ZÁKONNÉ PODMÍNKY:

- nejste plátcem DPH, a jste OSVČ či PO poskytující výhradně lékařské služby
- nemáte více než dva zaměstnance,
- výše příjmů z evidovaných tržeb ( počítají se jen příjmy inkasované hotově ) nepřesahuje za čtyři předcházející kalendářní čtvrtletí a ve dvanácti bezprostředně následujících kalendářních měsících 600 tisíc korun.

O tento zvláštní režim je potřeba požádat na FÚ. Pokud poplatník vypíše takovou to účtenku, musí o tom FÚ reportovat na zvláštním formuláři, pokud ne, v daném Q-tále nereportuje.

A sleva za evidenci EET v papírové formě v DP k DPFO ?

Podle výkladu GFŘ je uplatnitelná :

jednorázová sleva na dani v souvislosti se zavedením evidence tržeb je určena pro podnikatele (fyzické osoby – OSVČ ), kterým v daném roce vznikla povinnost evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb (bez ohledu na počet provozoven nebo pokladních zařízeních), a to z důvodu kompenzace zvýšení nákladů, které jim nastanou v souvislosti s účinností zákona. Výše slevy činí částka odpovídající kladnému rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Maximálně však 5 000 Kč.

V § 35 bc zákona o daních z příjmů není žádná vazba na pokladní zařízení. Slevou na dani jsou obecně zmírňovány zvýšené administrativní náklady související s povinností evidence tržeb s tím, že nejčastějším výdajem je právě pořízení pokladního zařízení. I poplatníkům v alternativním „papírovém“ režimu však mohou vznikat dodatečné náklady spojené s touto povinností a není tedy důvodu je ze slevy na dani vyloučit. Sleva je vázána na povinnost poprvé zaevidovat tržbu podle zákona o evidenci tržeb. Zákon nepodmiňuje poskytnutí slevy na dani konkrétním způsobem zaevidování tržby.


S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Metodická podpora evidence tržeb
E-mail: eet@fs.mfcr.cz

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.