Otázka v diskusi:
prodej lesa

Ludmila Krajíčková, 30.1.2020

Kamarád prodal les za cca 200 tis. Kč, který vlastnil více než 20 let /dědictví/. Bude tento prodej podléhat dani z příjmu? Pokud vlastník lesa prodá mimořádně dřevo ze svého lesa za cca 20 tis. Kč, uvádí se tento příležitostný příjem do § 10 a kolik může dát do výdajů? Děkuji za odpoveď.

4 odpovědi:

 • Michal Mach, 30.1.2020

  Dobry den, to záleží , myslím si že les de definován jako lesní pozemek, pokud je to takto záleží zda jej s tím podnikal nebo ne, pokud by podnikal a zahrnul tento pozemek do obch.majetku danil by prijem pod par.7 ZDP. Pokud ne podnikal a pouze to vlastnil jako nepod.FO občan jako pozemek nezahrnuty do obch.maj. pak sleduje časový test 5-ti let . pokud to prodá do 5ti let zdanujete prijem pod par.10 ZDP, pokud test splní je příjem příjmem osvobozeným. U toho prpdeje, předpokládám že nepodniká by byl tento příjem skutečně zdaněn pod par.10 ZDP ost.prijmy, pokud však uvádíte že šlo o příležitostný příjem, v 10 ZDP je uvedeno že příležitostný (ojedinělý) příjem FO který nemá znaky ppdnikani, je příjmem osvobozeným do částky 30 000,-/ rok. Tedy lze řekněme zvážit toto osvobození. Ale nejsem DP, toto je čistě daňové posouzení.
 • Michal Mach, 30.1.2020

  Ta 2 část odpovědi, u příležitostných prijmu osvobozených do 30 tis./rok, je k prodeji toho dřeva.
 • Ludmila Krajíčková, 31.1.2020

  Děkuji za odpověď, jedná se o lesní pozemek prodaný za cenu dohodou a vlastní jej cca 20 let. Prodej dřeva není pravidelný, ale příležitostný. Pokud bych se mohla ještě zeptat, u odškodnění úrazu pojišťovnou je plnění rovněž osvobozené nebo platí nějaký limit? Tento pán má odškodnění ve výši cca 45 tis. Kč. Zeptat se raději v pojišťovně? Díky za případnou radu.
 • Michal Mach, 31.1.2020

  Dobrý den,

  já už to vezmu všechno,


  Které příjmy se nedaní?

  • Přivýdělek u zaměstnance do 6000 Kč za rok.
  • Dědictví ( je li v přímé linii ) a dary z linie přímé ( ale nad 5 Mil. se sice nedaní ale musí je příjemce nahlásit na FÚ )
  • Stipendia ze státních rozpočtů anebo příspěvky ze spolků či odborových organizací.
  • Náhrada majetkové či nemajetkové újmy, odškodnění a pojistná plnění kromě náhrady za ztrátu příjmu nebo za poškození věci, která spadá do obchodního majetku.
  • Příležitostné příjmy do 30 000 Kč. ( Příležitostným příjmem je označeno dosažení příležitostného výdělku. Musí se jednat o nepravidelnou a neopakující se činnost, ideálně nárazovou, jinak by mohla spadat do podnikání. Dalším pravidlem je, že na tuto činnost nesmíte mít živnostenský list. )
  • Za určitých podmínek příjem z prodeje nemovitosti ( Daň nemusíte platit (tedy jste osvobozeni), pokud nemovitost vlastníte alespoň 5 let, resp. přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti dobu pěti let. V případě převodu členských práv družstva nepodléhá takto nabytý příjem dani z příjmu fyzických osob stejně jako u bytu v osobním vlastnictví v případě, že doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem přesahuje dobu pěti let. ) Při prodeji nemovitostí, které jste nabyli v rámci dědictví po zůstaviteli, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem či manželkou, se pětiletý časový test zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel či zůstavitelé nemovitost prokazatelně vlastnili
  • Za určitých podmínek příjem z prodeje movité věci.
  • Příjmy z prodeje cenných papírů, jestliže jste je vlastnili minimálně 3 roky.
  • Výhry z hazardu a ocenění z veřejných, kulturních či reklamních soutěží včetně účtenkové loterie a Sazky do 1 000 000 Kč ročně.** Pozor tady bude změna novelou ZDP. - bude se danit, ale většina výher bude již vyplácena " v čistém " tedy již po zdanění, aby se s tím hráč nemusel trápit.
  • Odměny za dárcovství krve a krevních derivátů.
  • Výsluhové nároky a příspěvek na bydlení u vojáků z povolání, členů ozbrojených sil apod.
  • Plnění z vyživovací povinnosti.
  . Za určitých podmínek, plnění ve prospěch obmyšleného ( beneficenta ) z podstaty svěřenského fondu
  . příjem který podléhá srážkové dani u zdroje ( tz. vyplacený podíl na zisku společníka formy, u toho společníka FO se již neeviduje )

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.