Otázka v diskusi:
daňově uznatelné náklady pro vlastníky bytů

Otilie Tomrdlova, 2.12.2019

Prosím co je daňově uznatelný náklad pro vlastníka jednotky (bytové nebo nebytové)? Může si takový vlastník dát do nákladů pro daňové přiznání poměrnou část z čerpání „Fondu oprav“ (dle spoluvlastnického podílu) za období, po které byl vlastníkem jednotky, nebo je daňovým nákladem předepsaná výše příspěvků do „Fondu oprav“ za dané období? Rozdíl může být značný, protože pokud je například v 10. měsíci změna vlastníka a v listopadu a v prosinci proběhne výměna výtahu, které SVJ uhradí z našetřených zdrojů, novému vlastníkovi v 1. případě prudce stoupnou náklady.

Děkuji za odpověď
Tomrdlová

2 odpovědi:

  • Michal Mach, 2.12.2019

    Dobrý den,

    tady nevím zda rozumím dotazu, pokud jde o FO vlastníka BJ, ten si do nákladů z SVJ nic nedává, pokud si podává vl. DP k DPFO a má ( pravděpodobně ) příjmy z nájmu dle §9 ZDP a platí, že si do nákladů dá buď %-ní paušál 30% nebo skutečné výdaje ( za opravy a udržování svojí pronajímané BJ ), pokud jde platby ( náklady ) vlastníka BJ placené do tzv. fondu oprav na účet SVJ, platí dle GFŘ D-22, že jsou na straně poplatníka který nevede účetnictví, tyto platby daňovým výdajem v okamžiku jejich úhrady, jsou li však tyto platby nikoli provozního ale investičního charakteru na tech. zhodnocení ( tz. realizaci DHM - což je asi případ vašeho výtahu ) platí, že jsou daňovým výdajem poplatníka ( člena SVJ ) teprve po dokončení TZ u SVJ a to poměrnou částí podle jeho spol. podílu k ročníku odpisu TZ z celého SVJ. Současně musí platit, že byt pronajímá a umožňuje užívání ( tedy vlastně inkasuje ) od nájemce i za společné prostory a využívání např. i toho výtahu. Uplatňuje li však paušál %-tem, zahrnuje tento způsob veškeré uplatnitelné výdaje poplatníka.

  • Michal Mach, 2.12.2019

    a pokud je dotaz o prodeji BJ vlastníkem ( co dát do nákladů ? ) , pak dle ZDP platí, že prodej BJ je osvobozeným příjmem FO po uplynutí 5 - ti let od nabytí vlastnictví. Pokud osvobození není možné ( neuplynulo 5 let ) , je příjmem respektive tvoří základ daně poplatníka rozdíl PC BJ a ceny prodejní.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.