Otázka v diskusi:
aktivace nákladů SVJ

Otilie Tomrdlova, 18.11.2019

Dobrý den, ráda bych znala Váš názor na účtování aktivace nákladů SVJ. Dohadují se s kolegyně co je správně.
Příklad účtování faktury za opravu:
511/321, 955/648 nebo 955/649. Stejně bych potřebovala vědět jaká je správná aktivace prakticky u všech účtů tř.5. Jedna účetní tvrdí, že účet 648 se používá k aktivaci nákladů u družstev a u SVJ se používá účet 649. Druhá tvrdí, že účet 648 se používá k aktivaci nákladů jak u družstev tak u SVJ.
Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem Tomrdlová

1 odpověd:

  • Michal Mach, 19.11.2019

    Dobrý den,

    mohu to napsat takto, musíte u SVJ rozlišovat to, čemu říkáte "aktivace" Skutečná aktivace je pojem z přeúčtování výroby z vlastní činnosti u zásob či produkce. Do konce roku 2015 se o změně stavu zásob vytvořených vlastní činností účtovalo jako o výnosech na účty skupiny 61 – Změna zásob vlastní činnosti. Novelou vyhlášky se tyto účty ruší a zavádí se nový nákladový účet v rámci účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.

    U SVJ jde o něco jiného, vaše "aktivace" je ve skutečnosti kompenzací prvotně proúčtovaného nákladu ( např. za opravy ), výnosově na vrub účtu 955 ( oproti výnosu ), je to proto že jako SVJ účtujete prvotně inkaso členů ( vlastně vlastníků SVJ ) nikoli do výnosů ale jen rozvahově na účet 955 kdy účtovou skupinu 95 Dlouhodobé úvěry a závazky, kterou nesprávně někdy SVJ nazývají tzv. „fondem oprav“. Účet 955 je pasivum, většinou má ( dokonce má mít ) kladný zůstatek na straně DAL, přeúčtováním na MD / oproti výnosu dochází pouze ke kompenzaci tak, aby FA došlá např. za opravy účtována 511/321 ( tedy do nákladů ) byla současně vykompenzována ( nejen pro účetnictví ale pro dopad do HV SVJ ) tedy kompenzací účetním zápisem ve stejné výši do výnosů. Je možné účtovat i takto 955 /321 ( v podstatě účtujete FA za opravy ihned proti " fondu oprav" tedy absentujete výsledkové účty 5 a 6 a účtujete jen rozvahově. Ale je možný i způsob váš ( protože výsledek je nakonec stejný ). jen si dejte pozor aby na konci roku nevykazoval účet 955 záporná zůstatek ( protože nemůžete vyčerpat za opravy více než z SVJ vyberete ) případně pak by to muselo být kryto z jiných zdrojů ( nejčastěji samozřejmě kl. úvěrem ) . Pokud jde o vhodnost účtů 648 / 649 zase auditor vám řekne : povinná je skupina, nikoli účet. Takže pokud se trefíte do skupiny 64x je to celkem OK, účet 649 je popsán jako mimořádné provozní výnosy, zde ale nic jako SVJ mimořádného neděláte, kompenzace je běžnou účetní operací, oproti tomu účet 648 je brán za ostatní chcete li běžné provozní výnosy a já bych použil tento, ale to není nic zásadního. Nakonec, SVJ je stejně tak " účetní jednotkou" a můžete si stanovit vnitřním předpisem ( vnitropodnikovou směrnicí ) jak to budete účtovat, protože skupina je dodržena.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.