Otázka v diskusi:
Nákup a prodej zboží - zahraničí

Marcela Reiterová, 21.10.2019

Dobrý den, s.r.o. neplátce DPH nakupuje zboží v Číně a prodává ho většinou do zahraničí (v rámci EU i mimo). Zboží jde přímo z Číny do státu, kde je odběratel. Při dovozu je místo plnění v tom daném státě a řeší se to hned na celnici, to je mi jasné. Zajímalo by mě, jak je to s registrací k dani v těch daných státech při prodeji. Řeší se to podle stejných pravidel jako je zasílání zboží, tzn že každý stát má limit, do kterého není nutné se registrovat a po jeho překročení ano, nebo je v tom úplně jiný systém? Děkuji

1 odpověd:

 • Michal Mach, 22.10.2019

  Dobrý den,
  ptáte se na čistě daňové téma, bohužel dost složité, zde něco k problematice :

  https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=39315&well=danarionline

  https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=73910&well=ucetnikavarna

  Pokud jde o následný prodej zboží ( již dovezeného z 3.země ) tam bude pravděpodobně určující, místo plnění zda to bude posuzováno jako dodání zboží nebo zasílání zboží.

  Dodání zboží do jiného členského státu je považováno za osvobozené plnění s nárokem na odpočet v případě, že:

  pořizovatel zboží je v jiném členském státě Evropské unie registrován k dani z přidané hodnoty, tzn., že mu bylo přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ) pro účely DPH
  a zároveň zboží bylo skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu EU plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou.

  Osvobození nelze uplatnit v případě, že je dodáváno zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě nebude předmětem daně. Pro účel uplatnění osvobození od daně je dodavatel povinen uvést a zkontrolovat platnost DIČ svého zákazníka, které mu bylo vydáno v jiné členské zemi Evropské unie.

  Zasílání zboží - Zasíláním zboží se rozumí dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH v jiném členském státě, jestliže zboží bylo odesláno z čl. státu jiného než čl. státu ukončení přepravy. Přepravu či odeslání zboží při tom zajišťuje dodavatel - plátce DPH nebo jím zmocnění třetí osoba. Pokud celková hodnota zboží dodaného osobám neregistrovaným k DPH překročí v jednom kalendářním roce částku stanovenou členským státem (viz níže tabulka), do kterého je zboží dodáváno, mění se místo plnění pro takovéto dodání zboží. Principy režimu zasílání definuje § 8 zákona o DPH:
  Místem plnění při zasílání je místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odesílání nebo přeprava začíná, pokud zasílané zboží není předmětem spotřební daně,
  celková hodnota zasílaného zboží do JČS bez daně po ukončení odeslání a přepravy nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku stanovenou tímto členským státem. ( každý stát EU má limit jiný )

  Plátce - dodavatel, který zboží zasílá, se může rozhodnout (při splnění výše uvedených podmínek, § 8 odst. 2 zákona o DPH), že místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání a přepravy (JČS). V takovém případě je však plátce povinen postupovat dle této své volby do konce kalendářního roku bezprostředně následujícím po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodl (§ 8 odst. 3 zákona o DPH).

  Pokud plátce DPH - dodavatel přesáhne při dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH hranici stanovenou státem, do kterého zboží dodává, je povinen zaregistrovat se k dani z přidané hodnoty v tomto členském státě. Zaregistrováním se z titulu zasílání zboží se tato osoba nestává v dané zemi plátcem, ale pouze je povinna v tomto členském státě řádně přiznat a zaplatit daň z následných dodání formou zasílání zboží.

  Vezměte si daňového poradce, ať přesně posoudí Vaše obchody, podle skutečnosti, tady je riziko že to špatně nastavíte na začátku a to se velice obtížně narovnává. Dát 3-4 tis. za posouzení daň. poradcem mi přijde jako nejrozumnější varianta, než se v případě chyby nedoplatit.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.