Otázka v diskusi:
úhrada škody

Otilie Tomrdlova, 21.10.2019

Dobrý den, mám dotaz jak zaúčtovat účetní případ.
Stavební firma poškodila při stavebních pracích v roce 2018 skleněnou fasádní tabuli. Společenství vlastníků na své náklady nechalo tuto tabuli vyměnit. Faktura se zaúčtovala 511/321 a 955/648 .
Se stavební firmou společenství vlastníků uzavřelo Dohodu o úhradě škody a tato firma zaplatila část škody v roce 2019 na účet společenství a zbylou část dle Dohody firma uhradí
v měsíčních splátkách až do konce roku 2020. Prosím o radu jak zaúčtovat tyto náhrady škody od firmy vůči společenství. Děkuji za odpověď.

2 odpovědi:

 • Michal Mach, 21.10.2019

  Dobrý den, mohu jen v rychlosti, ale není tam nic zásadního, tedy FD máte podle mne OK, mohla jste účtovat i přímo oproti fondu oprav 955 / 321 ale i tato " kompenzace zápisem 955/648 je podle mne v pořádku, jenom se vám pak objeví účet 648 ve výnosech ( protože to jsou peníze členů SVJ tyto příjmy nejsou před. daně ( to se pak vylučuje v DP, pokud je HV tvořen i příjmy SVJ které nejsou předmětem daně ) ale to je čistě spíše pro daň. poradce.

  Náhrada škody ( zase přijdou vám peníze na BÚ ) máte příjem res. v podvojku výnos, no tak vystavíte předpis , protože to jde do r. 2020 musíte část ( to co jde do r. 2020 ) časově rozlišit, tedy takto ( bude to třeba nevím 30 000,- celkem k náhradě z toho 15 tis. do roku 2019 a 15 tis. 2020 :

  325, 311 / 649 částka 15 000,- v roce 2019

  325, 311 / 384 částka 15000.- čas. rozlišení do 2020 a v roce 2020 si uděláte interním dokladem 384 / 649 a přeúčtujete to ČR výnosů příš. období do výnosů " správného roku".
 • Michal Mach, 21.10.2019

  samozřejmě všechno k náhradě zaúčtujete ke dni vzniku skutečnosti ( což je současně podnět k účetnímu zachycení v účtu ) , tz. celou náhradu účtujete v roce 2019 ( celou částku ) ale musíte jí rozpočítat a rozdělit na to, co náleží do roku 2019 ( to bude ve výnosech ) + to co náleží do r. 2020 to bude časově rozlišeno . Samotné úhrady dlužníka budou pouze dílčí splátky této vaší pohledávky, to už asi psát nebudu to je kl. částečná úhrada .

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.