Otázka v diskusi:
dotace úroků z úvěru od ČSOB

Jana Žáková, 20.8.2019

Dobrý den,
SVJ uzavřelo s ČSOB Smlouvu o úvěru, ve které je ujednání že: "Banka poskytne Klientovi na realizaci energeticky úsporného Projektu nenávratnou dotaci úroků z úvěru v rámci Programu energetických úspor sjednaného mezi Bankou a Českou republikou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, ESP dotace se poskytuje ve výši (celkem) 1% ze skutečně vyčerpané části sjednaného Úvěrového limitu." Úvěr byl načerpán v 12/2018 ve výši 950.000,- Kč, dotace ve výši 9.500,- Kč přišla v 3/2019. Nejsem si jistá, zda se tento příjem účtuje jako každá jiná dotace od státu: předpis 378/ 346 atd. nebo se snižují úroky 544 D nebo se účtuje přímo na nějakou 64 MD.
Předem děkuji za odpověď.
Žáková

9 odpovědí:

 • Michal Mach, 20.8.2019

  Dobrý den,

  pravděpodobně vám ten úvěr bude pokryt nebo pokryt z části investiční dotací na financování TZ ( tedy rekonstrukce zateplení domu ). Pokud má ta částka 9500,- příčinnou souvislost ( což si myslím že ano ) s dotací od státu na zateplení, účtujte to jako dotaci, a to i vzhledem k tomu že jde o dotace na DHM ( tech. zhodnocení budovy ), i v účtu je možnost zahrnovat úrok do pořizovací ceny DHM ( pokud se tak účetní jednotka rozhodne ) .

  nevím jestli máte správně účtování o té investiční dotaci u SVJ ( což je vlastně nezisková organizace ) Dotace na pořízení DHM se u podnikatelů ( s.r.o. ) účtuje tak, že ponižuje PC DHM : tedy 346 / 042 ( samozřejmě poté odpis se dělá pouze z ponížené částky DHM – tím nemusíte již dále nic kompenzovat v HV ) u investiční dotace vždy platí, že nelze mít dvojí výhodu - tedy jak proplacení tak snížení daňového základu skrze odpisy.

  u neziskovek se investiční dotace účtuje jinak, a sice předpisem 346 / 901 ( používá se úč. rozvrh pro neziskové org., současně se neponižuje hodnota pořízeného DHM či TZ, a odpisuje se také z celkové částky DHM s tím, že o hodnotu ročního odpisu ( což je náklad ) se každoročně vykompenzuje v HV proúčtováním části inv. dotace ( ve výši odpisu ) do výnosů, na vrub vl. jmění ( tedy každoročně uděláte kompenzaci 901 / 64 )

  Podívejte se jaký používáte účtový rozvrh u toho SVJ.
 • Jana Žáková, 20.8.2019

  Používáme účtový rozvrh pro neziskové organizace. Úvěr byl poskytnut "na rekonstrukci BD ve vlastnictví jednotlivých vlastníků bytových jednotek", tudíž nebudu zvyšovat majetek, protože SVJ žádný majetek nevlastní.
 • Michal Mach, 20.8.2019

  To máte pravdu u toho SVJ s tím majetkem, to já si to prvně neuvědomil u toho SVJ - respektive SVJ nevlastní žádný bytový fond ( jinak jiný majetek samozřejmě pořizovat může )
  , pak tedy účtujete o dotaci u SVJ ( to je taková v podstatě 3 možnost pro SVJ čka ) :

  Dodavatelská faktura za tech. Zhodnocení domu pro odběratel SVJ

  MD / D

  315 / 321 ( **nebo přímo proti fondu oprav 955 /321)

  Úhrada faktury vlastními zdroji

  321 / 221 ( nebo pokud čerpáte současně úvěr ) / Úhrada faktury z úvěru 321 / 951

  Čerpání dlouhodobé zálohy ( zálohy na opravy u SVJ )

  955 / 315

  Předpis dotace Zelená úsporám * já bych jako o dotaci účtovat tu částku 9500,-

  378 / 346

  Připsání dotace na běžný účet

  221/ 378

  Vyúčtování dotace

  346 / 315 ( *nebo přímo proti fondu oprav 955)
  ………………………………………………..

  Nebo pokud jde o opravy u SVJ z dotací Panel :

  Předpis dotace Panel

  378 / 346

  Zúčtování dotace Panel

  346 / 691 *tam se to proúčtovává do výnosů SVJ


 • Michal Mach, 20.8.2019

  Ještě máte možnost, budete li vypořádávat dotaci do výnosů tedy 346/691 účtovat dodavatelské FA na SVJ jako technické zhodnocení cizího majetku, tedy 042/321 a uplatňovat si odpisy u SVJ. Touto revitalizací dochází k technickému zhodnocení cizího majetku (společné části domu jsou ve spoluvlastnictví členů SVJ) a i když se v účetnictví SVJ se na majetkové účty v účtové třídě 0 standardně neúčtuje, platí že kategorie technického zhodnocení není kategorií majetkovou v právním slova smyslu. U SVJ se může vyskytovat prakticky pouze technické zhodnocení cizího majetku, neboť samo SVJ žádný majetek ( tedy bytový fond ) nevlastní, pouze jej spravuje. Pokud tedy vlastníci majetku – vlastníci bytových jednotek a spoluvlastníci společných částí – dají SVJ svůj souhlas s provedením technického zhodnocení pak může SVJ technické zhodnocení provést a účtovat o něm. SVJ může o technickém zhodnocení účtovat jako o pořízení investic – dlouhodobý hmotný majetek, resp. jako ostatní dlouhodobý hmotný majetek ( asi na 029 ) .“ - tady přesně nevím
  Ale musíte se poradit, tady je potřeba přesně rozlišit jakou dotaci dostanete, a jaké jsou podmínky pro její způsobilost, což se může lišit podle typu dotace.
 • Jana Žáková, 20.8.2019

  Ale jak jsem začala hned na začátku, toto není dotace Zelená úsporám ani Panel ale jedná se o dotaci, kterou poskytla ČSOB a.s. na základě ujednání ve Smlouvě o úvěru:

  "Banka poskytne Klientovi na realizaci energeticky úsporného Projektu nenávratnou dotaci úroků z úvěru v rámci Programu energetických úspor sjednaného mezi Bankou a Českou republikou, Ministerstvem průmyslu a obchodu...

  Proto jsem se ptala jak k tomuto přistoupit. Mimochodem jsem tento dotaz vznesla daňovému poradci a on jednoznačně řekl: "Nejedná se o klasickou dotaci, ponížil bych nákladové úroky na straně dal". Ten samý dotaz jsem dala naší účetní poradkyni a ta k tomu přistoupila úplně z jiného úhlu. Takže jsem si říkala, že tuto debatu třeba rozhodne třetí strana. Zeptám se takto: je tato dotace od banky ČSOB skutečně dotací dle ČÚS č. 411, odst.4.4.1.f) ?
 • Michal Mach, 20.8.2019

  a co je energeticky úsporný projekt, zateplení domu ? výměna oken ? nové stoupačky ? jde li o technické zhodnocení domu a máte li souhlas s revitalizací od vlastníků bytů, účtoval bych dod. FA jako tech. zhodnocení a TZ odepisoval v rámci SVJ na 029,

  také je důležité jak účtujete tu hlavní dotaci, přece nedostanete jen těch 9 500,- to by skoro nemělo dotačně smysl. ( úvěr ČSOB nechme stranou - úvěr si zaplatíte ) ale musí vám přijít nějaké hlavní část dotačních peněz (což budou jiné peníze, než těch 9 500,- ) tedy já bych účtoval ty" drobné" stejně jako hlavní část dotace, pokud tu dotaci budete vypořádávat výsledkově do výnosů protože "nárok " zápise, 378/346 to je jenom půlka - to musíte nějak účetně vypořádat, buď rozvahově na 955 proto fondu oprav ( pak bych i ten fousek od ČSOB účtoval rozvahově ) nebo to vypořádáte 346/ 691 tedy do výnosů, pak těch slavných 9500,- zúčtujte do výnosů také. ( což je v podstatě to co vám píše daň. poradkyně - protože dopad do hosp. výsledku je stejný, je jedno zda vyúčtujete výnos nebo zaúčtujete záporně náklad ), pokud bych tedy účtoval dotaci jako celek do výnosů, určitě bych současně účtoval TZ a uplatňoval si odpisy u SVJ . Ale tady bych neproúčtovat celou dotaci do výnosů ihned ale, účtoval jí primárně do vl. Jmění a do výnosů rozpouštěl podle výše odpisu ( jinak by vznikl časový nesoulad mezi velkým výnosem v aktuálním roce a poměrně malým nákladem z ročního odpisu TZ, naopak v dalších letech bych již žádné výnosy neměl a účtoval pouze nákladové odpisy ) což nechceme.
 • Michal Mach, 20.8.2019


  a pokud řešíte skutečně pouze 1% z úvěru tedy těch 9500,- ( tedy co s pouze s tímto ) a jiné "dotační peníze na TZ nedostanete " což jsem vůbec nepředpokládal, protože pak si to TZ vlastně celé děláte ve vlastní režii za vlastní úvěr, to vás těch 9 500 ,- vůbec nevytrhne :-) to je tak na kavčo u benzínky, toto to může být v žádném případě investiční dotace ( protože ta musí krýt TZ nad tz. Částky nad 40 tis. tady i její výše musí mít normálně investiční charakter nad 40 tis. ) 9 500,- je nic, to zúčtujte normálně do výnosů / nebo záporně do nákladů - jak chcete, a s touto částkou se dál vůbec netrapte.

  Já předpokládal, že se tu bavíme o investiční dotaci na rekonstrukci či modernizaci ( tedy tech. zhodnocení ) např. okolo milionu ( tedy to min. koresponduje s investicí ) a k tomu máte dotačně od ČSOB těch 9 500,- :-)

 • Jana Žáková, 21.8.2019

  Teď jste uhodil hřebíček na hlavičku, skutečně řeším pouze "dotaci úroků z úvěru" od ČSOB ve výši 9.500,- Kč. S investičními dotacemi si rady víme. Děkuji za Váš čas nebudeme se s touto částkou trápit.
 • Michal Mach, 21.8.2019

  Ok, to je informační šum :)) - já to na začátku nepochopil, ono totiž ty investiční dotace fungují vždy tak, že jsou tzv. před schváleny z oper. programů EU, ale proplácí se vždycky až zpětně po kontrolách úřadů. Tedy nejprve si musí žadatel proinvestovat celou investici sám ze svého ( nebo ze svého čerpaného úvěru ) a pak se mu to teprve dotačne proplatí zpětně ze státního.
  Já jsem třeba dělal v roce 2018 jednu MŚ, kde byla přestavba budovy za 46 mil a cca. 91% ( asi 41 mil. ) jim bylo zpětně proplaceno z investičních dotací op.programů EU.

  Prostě jsem těch 9 500,- nějak nepochopil, zaúčtujte to výsledkově,

  díky, MM

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.