Otázka v diskusi:
nákup podílu

Jana Netolická , 29.7.2019

Dobrý den, prosím o radu. Pokud dojde během účetního období k odkupu 100% podílu v s.r.o. tzv. třetí osobou, tak nový majitel /společník/ naváže na dosavadní účetnictví a musí ke dni změny proběhnou účetní závěrka?
Děkuji Netolická Jana

3 odpovědi:

 • Metodická rada SÚ ČR, 10.12.2019

  Prodej obchodního podílu je obchodně právní vztah mezi bývalým a novým společníkem a nezakládá žádnou zákonnou povinnost sestavit účetní závěrku.

  Za vedení účetnictví je odpovědný jednatel s.r.o., dojde-li během účetního období ke změně v osobě jednatele, je třeba, aby jednatel zajistil kontinuální pokračování vedení účetní evidence až do konce stanoveného účetního období.

  Pouze v případě, kdy obchodní společnost, jejíž 100% podíl byl předmětem prodeje, byla součástí konsolidačního celku, je dle interpretací Národní účetní rady I-38 a I-31 doporučeno sestavit k datu prodeje obchodního podílu mezitímní účetní závěrku. Obdobně je doporučováno sestavit mezitímní účetní závěrku, pokud se uvedená obchodní společnost součástí konsolidačního celku stane, a to z důvodu stanovení správné výše konsolidačního rozdílu. V ostatních případech povinnost sestavit účetní závěrku nevzniká.
 • Jana Netolická , 2.8.2019

  Děkuji nahlížela jsem na to stejně.

  Jana Netolická
 • Michal Mach, 29.7.2019

  Dobrý den,

  podle mne nemusí, prodej společnosti ( nejde li o přeměny či fúze ) je z pohledu nového nabyvatele skutečně pouze o změně zápisu v OR, tedy navazuje zcela plynule na dosavadní účetnictví společnosti. Je věcí kupujícího jak si prověří kupovanou společnost, před samotným prodejem ( tedy jakékoli inventarizace účetnictví, majetku či zdrojů si musí prověřit dopředu - než firmu koupí ). Účetní závěrku jednotka sestavuje za účetní období k rozvahovému dni (tj. k poslednímu dni účetního období). Mimořádná účetní závěrka splňuje stejné náležitosti jako klasická řádná účetní závěrka. Účetní jednotka ji ale nesestavuje na konci účetního období. Zákon o účetnictví stanovuje, kdy je potřeba sestavit mimořádnou účetní závěrku. Jsou to například situace, kdy:

  ke dni, kdy zaniká povinnost vést účetnictví,

  ke dni, který předchází den vstupu do likvidace,

  ke dni, kdy dochází ke zrušení účetní jednotky bez likvidace (výjimkou jsou přeměny obchodních korporací),

  ke dni, který předchází dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku, nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurz,

  ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu,

  ke dni, který předchází dni, kterým nastanou účinky schválení plánu reorganizace,

  ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu reorganizace,

  ke dni, kterým nastanou účinky splnění plánu pro oddlužení,

  ke dni, pro který je mimořádná uzávěrka předepsaná zvláštním předpisem


  Pouhým prodejem s.r.o. nenastává nic, co by zavdávalo popisované skutečnosti.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.