Otázka v diskusi:
Darování nemovitosti

Jiří Maděra, 9.5.2019

Mám nemovitost zapsanou v katastru nemovitostí na rodné číslo a vloženou do podnikání a již 19 let jí odepisuji. Nákup nemovitosti byl v roce 2000 bez uplatnění DPH na vstupu - tenkrát byly nemovitosti osvobozeny od DPH.
V roce 2006 jsme provedli celkovou rekonstrukci a došlo k výraznému zhodnocení i v navýšení pořizovací ceny v majetku - při této rekonstrukci jsme si již uplatňovali odpočet DPH ze stavebních prací.
Jak by to bylo prosím s darováním nemovitosti na syna ohledně DPH a a ohledně daně z příjmu.

2 odpovědi:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 10.6.2019

  Podle § 13 odst. 4 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty se za dodání zboží za úplatu, a to včetně dodání nemovité věci, považuje také použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce. Podle navazujícího § 13 odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty se použitím hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce rozumí také bezúplatné poskytnutí obchodního majetku plátcem, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.

  Při uvedeném bezúplatném převodu nemovité věci se bude návazně postupovat podle § 56 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty. Podle tohoto odstavce se uplatní osvobození od daně, pokud uplynula lhůta 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, nebo od vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí po podstatné změně dokončené nemovité věci.

  V souvislosti s bezúplatným převodem nemovité věci, který je osvobozen od daně, by přicházela v úvahu případná úprava odpočtu daně § 78d zákona o dani z přidané hodnoty u technického zhodnocení, u něhož byl uplatněn odpočet daně. Tato úprava odpočtu daně by se prováděla ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně, která činí 10 let a počítá se od roku, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, tj. uvedení technického zhodnocení do užívání. Pokud se tak stalo v roce 2006, povinnost provést úpravu odpočtu daně u technického zhodnocení v souvislosti s bezúplatným převodem nemovité věci v roce 2019 nevznikne.

  Za splnění stanovených podmínek tedy bude uvedený bezúplatný převod nemovité věci pro plátce osvobozen od daně a povinnost provést úpravu odpočtu daně u technického zhodnocení plátci nevznikne.

  V daňové evidenci pro účely daně z příjmů se nemovitost vyřadí. V roce vyřazení lze dle § 26 odst. 7 zákona o daních z příjmů uplatnit pouze polovinu ročního daňového odpisu. Zůstatková cena nebude daňovým výdajem.

  Dle § 10 odst. 3 písm. c) bod 1. zákona o daních z příjmů jsou od daně z příjmů osvobozeny bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé, tedy i dar přijatý synem od otce.

  Pokud osvobozený příjem překračuje 5 milionů Kč, podléhá oznamovací povinnosti dle § 38v zákona o daních z příjmů. Oznámení se sice nevztahuje na osvobozené příjmy, které lze zjistit z katastru nemovitostí, ale další podmínkou je, že správce daně musí výjimku zveřejnit na úřední desce a darování nemovitosti ve sdělení finanční správy není uvedeno.

  V případě budoucího synova podnikání nebo pronájmu nelze nemovitost nabytou darováním odepisovat dle § 27 písm. j) zákona o daních z příjmů.
 • Michal Mach, 9.5.2019

  Dobrý den,

  to je složité, DPH budete určitě vracet, buď jako "fikce dodání zboží" nebo přes korekce odpočtu v DP k DPH.

  http://www.fucik.cz/publikace/darovani-nemoviteho-majetku-z-podnikani-detem-dph-dopady/

  Tedy jde o vypořádání DPH, účetně to vyřadíte jako dar v zůstatkové ceně a proúčtujete dosavadní oprávky ( souhrn odpisů u DHM )

  Pokud jde o obdarovaného, jde o dar v linii přímé ( na syna ) obecně je to osvobozeno, od daně z příjmu, ale jsou tu zase určitá specifika u DHM darovaného z podnikání.

  http://www.fucik.cz/publikace/chcete-darovat-nemovitost-se-kterou-podnikate-svym-detem-tak-pozor-na-dane/

  Vezměte si zkušeného daňového poradce, toto přesahuje kvalifikaci účetních, a dát pár tisíc je asi lepší, než se v případě pochybení pár let kamarádit s berňákem.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.