Otázka v diskusi:
Bytové družstvo

Jana Netolická , 22.4.2019

Dobrý den, jak zaúčtuji přijaté prostředky DČV schválením členskou schůzí a podpisem smlouvy o DČV?

Děkuji

1 odpověd:

 • Michal Mach, 22.4.2019

  Dobrý den,

  u účetnictví BD musíte rozlišovat

  - Základní členský vklad ( ten se rovná zapisovanému základnímu kapitálu u DR jeho výše je dána nějakou zakladatelskou listinu u DR a zapisuje se do OR ) účtujete 353/411 a při založení samotného družstva

  Další členský vklad, který není určen ke zvýšení základního kapitálu bytového družstva se účtuje v analytické evidenci účtu 411-Základní kapitál, ale dejte tam jinou analytiku 353/ 411 100( třeba ) musí se na předvaze odlišit od ZK zapisovaného do OR . Účtujete o tom v momentě kdy o tom rozhodnou čl. družstva, na 99 % je postup a výše vkladů ( to jsou vlastně zdroje - pasiva ) popsán ve stanovách, viz příklad stanov jednoho ( nejmenovaného ) BD :

  3) Členství vzniká při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, a to:
  a) dnem vzniku družstva při založení družstva;
  b) dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem
  uvedeným v tomto rozhodnutí;
  c) převodem nebo přechodem družstevního podílu.
  4) Členství právnických osob je vyloučeno.
  Čl. 5
  1) Rozhodnutím představenstva vzniká členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o
  přijetí za člena na základě písemné přihlášky a splněním všech podmínek přijetí:
  a) zaplacení zápisného ve výši 1000,- Kč + základní sazby DPH,
  b) zaplacení základního členského vkladu,
  c) zaplacení dalšího členského vkladu viz čl. 14 odst. 4)
  Družstvo vrátí zápisné, základní členský vklad, další členský vklad a případně dodatečný další
  členský vklad žadateli o členství, kterého nepřijalo za člena, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti
  rozhodnutí o nepřijetí žadatele za člena družstva.
  4) Na přijetí za člena družstva není právní nárok

  Samotná smlouva o DČV muže být ale také nemusí ( to je podle toho jak to mají v tom či oném dr. nastaveno ) , prostě se jede podle stanov a až to představenstvo ( st. orgán dr. ) schválí tak většinou oni žádné extra smlouvy nepíší, pouze dostanete papírek o tom že pan / paní XY splatila třeba 5 000 jako DČV družstvu podle nevím.... ČL. 14 bodu a) stanov.

  Tvorba fondu oprav ( který není tvořen ze zisku, ale příspěvky členů bytového družstva ), se sleduje v analytické evidenci na účtu 413-Ostatní kapitálové fondy. Tedy 353/413

  Pokud vznikne členství tvz. převodem dr. podílu, tak o tom neúčtujete ( protože tam jsou vklady již splaceny převodcem a pouze se postupují na převodníka , dojde ke změně jména v seznamu družstevníků - zde jde o situaci kdy se tzv. nesprávně udává podej či přepis družstevního bytu.

  Více už asi k BD nedám.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.