Otázka v diskusi:
Pojistné plnění

Jana Netolická , 15.4.2019

Dobrý den, účtujeme v hospodářském roce 3/2018-3/2019. V 2/2019 došlo k pojistné události rozbití celního skla. V dubnu došlo vyrozumění o ukončení pojistné události a k opravě auta a došla faktura. Pojišťovna propoplatila opravu bez DPH a spoluúčast přímo oprávněn. Budu účtovat o dohadu?
Děkuji Netolická

3 odpovědi:

 • Michal Mach, 15.4.2019

  Dobrý den,

  tady je to trochu sporné, o aktivním dohadu lze účtovat při pojistné události, za předpokladu, že ke dni účetní závěrky je A) pojistná událost skutečně nastala - což tady plníte + B) je nesporná výše pojistného plnění. Právně, že tzv. máte nevyvratitelný nárok pojistného plnění, ke dni účetní závěrky. Pravděpodobně se právně myslí, že pojišťovna pojistnou událost nerozporuje, či nevylučuje dle svých OP.

  Viz rozsudek NSS : Za situace, kdy ke dni účetní závěrky není jistota nejen o výši pojistného plnění, ale ani o tom, zda havárie je skutečně pojistnou událostí, nelze účtovat o předpokládaném výnosu pojistného jako o dohadné položce aktivní.
  (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18.12.2008, čj. 2 Afs 101/2008 - 143)

  Naopak, dle pravidel účtování k nákladům vynaloženým v příslušném období přiřazujeme s nimi související výnosy. Časová souvislost pak vychází z toho, že do příslušného účetního období se zahrnují ty účetní případy, které se v tomto období uskutečnily. Okamžik uskutečnění účetního případu je definován zněním odstavce 2.4.3. Českého účetního standardu (ČÚS) pro podnikatele č. 001.

  https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-o-dohadnych-polozkach-aktivnich-a-pasivnich&idc=142

  Já bych aktivní dohad zaúčtoval, s tím že událost věcně souvisí se škodou ( což je náklad ) , s tím že sice nedošlo ještě k pojistnému plnění, ale byla známa pojistná událost a pojistné plnění. Navíc jak znám FÚ, asi se nebudou zlobit ( půjde to do výnosů ). Možná k tomu ještě někdo napíše.
 • Jana Netolická , 2.5.2019

  Děkuji.
 • Redakční rada Metodických aktualit, 29.4.2019

  Pojistné plnění se účtuje v účetním období, kdy došlo k pojistné události. Pokud k rozvahovému dni je zřejmé, že se jedná o pojistnou událost, potom výnos z této pojistné události je třeba zaúčtovat buď pomocí časového rozlišení (např. 385 - Příjmy příštích období) za podmínky, že k datu účetní závěrky je známa přesná částka, nebo dohadné položky aktivní (388 - Dohadné účty aktivní).

  Příklad:

  Hospodářský rok 1

  Náhrada škody (účetní období, kdy došlo k pojistné události) MD 385/D 648 100 tis. Kč

  Hospodářský rok 2

  Oprava auta na základě daňového dokladu (účetní období, kdy byla provedena oprava) MD 511/D 321 100 tis. Kč
  MD 343/D 321 21 tis. Kč
  Vyrozumění od pojišťovny MD 321/D 385 95 tis. Kč
  Úhrada faktury (DPH a spoluúčast) MD 321/D 221 26 tis. Kč

  Dle judikatury lze tvořit dohadné položky pasivní pouze na náklady, které byly v daném účetním období skutečně vynaloženy.

  Na významné přechodné snížení hodnoty majetku v důsledku škody je vhodné tvořit účetní opravnou položku k dlouhodobému majetku v období, kdy ke snížení hodnoty majetku došlo.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.