Otázka v diskusi:
Pojistné plnění

Jana Netolická , 15.4.2019

Dobrý den, účtujeme v hospodářském roce 3/2018-3/2019. V 2/2019 došlo k pojistné události rozbití celního skla. V dubnu došlo vyrozumění o ukončení pojistné události a k opravě auta a došla faktura. Pojišťovna propoplatila opravu bez DPH a spoluúčast přímo oprávněn. Budu účtovat o dohadu?
Děkuji Netolická

1 odpověd:

 • Michal Mach, 15.4.2019

  Dobrý den,

  tady je to trochu sporné, o aktivním dohadu lze účtovat při pojistné události, za předpokladu, že ke dni účetní závěrky je A) pojistná událost skutečně nastala - což tady plníte + B) je nesporná výše pojistného plnění. Právně, že tzv. máte nevyvratitelný nárok pojistného plnění, ke dni účetní závěrky. Pravděpodobně se právně myslí, že pojišťovna pojistnou událost nerozporuje, či nevylučuje dle svých OP.

  Viz rozsudek NSS : Za situace, kdy ke dni účetní závěrky není jistota nejen o výši pojistného plnění, ale ani o tom, zda havárie je skutečně pojistnou událostí, nelze účtovat o předpokládaném výnosu pojistného jako o dohadné položce aktivní.
  (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18.12.2008, čj. 2 Afs 101/2008 - 143)

  Naopak, dle pravidel účtování k nákladům vynaloženým v příslušném období přiřazujeme s nimi související výnosy. Časová souvislost pak vychází z toho, že do příslušného účetního období se zahrnují ty účetní případy, které se v tomto období uskutečnily. Okamžik uskutečnění účetního případu je definován zněním odstavce 2.4.3. Českého účetního standardu (ČÚS) pro podnikatele č. 001.

  https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-o-dohadnych-polozkach-aktivnich-a-pasivnich&idc=142

  Já bych aktivní dohad zaúčtoval, s tím že událost věcně souvisí se škodou ( což je náklad ) , s tím že sice nedošlo ještě k pojistnému plnění, ale byla známa pojistná událost a pojistné plnění. Navíc jak znám FÚ, asi se nebudou zlobit ( půjde to do výnosů ). Možná k tomu ještě někdo napíše.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.