Otázka v diskusi:
automobil prodej

Blanka Hermanová, 25.2.2019

Dobrý den, právnická osoba v roce 2000 vložila osobní automobil jako nepeněžní vklad do podnikání (vklad do základního kapitálu), tj. DPH nebylo uplatněno.
Dnes chce tento osobní automobil prodat. Je nutné při prodeji odvést v tomto případě DPH. tj. prodejní cenu fakturovat včetně DPH?
Děkuji za odpověď

2 odpovědi:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 25.3.2019

  Novelou zákona o DPH, která byla provedena zákonem č. 87/2009 Sb., byl s účinností od 1. 4. 2009 novelizován § 62 odst. 2 zákona o DPH. Podle tohoto odstavce bylo do 1. 4. 2009 osvobozeno od daně dodání osobního automobilu, při jehož pořízení neměl plátce nárok na odpočet daně. Tento zákaz odpočtu při pořízení osobního automobilu jako dlouhodobého majetku vyplýval do 1. 4. 2009 z dříve platného znění § 75 zákona o DPH. S účinností od 1. 4. 2009 byl tento zákaz odpočtu daně při pořízení osobního automobilu zrušen a v návaznosti na to bylo také zrušeno osvobození od daně při prodeji osobního automobilu podle § 62 odst. 2 zákona o DPH. S tímto zrušením osvobození od daně je však spojeno stále platné přechodné ustanovení uvedené v čl. II, bodě 3 zákona č. 87/2009 Sb. Podle tohoto ustanovení se při prodeji osobního automobilu, který byl prokazatelně pořízen před 1. 4. 2009 a plátce neměl při jeho pořízení nárok na odpočet daně, i po 1. 4. 2009 uplatní osvobození od daně podle § 62 odst. 2 zákona o DPH ve znění platném do dne předcházejícímu dni nabytí účinností výše uvedené novely zákona o DPH. Znamená to, že se při prodeji uvedeného osobního automobilu v roce 2019 uplatní plátce osvobození od daně podle výše uvedeného přechodného ustanovení k § 62 odst. 2 zákona o DPH, pokud plátce uvedený automobil pořídil před 1. 4. 2009 a neměl při jeho pořízení nárok na odpočet daně.
 • Michal Mach, 26.2.2019

  Dobrý den,
  přiznám se že si nejsem jistý, myslím si ( ale nejsem daň.poradce ) že při prostém prodeji DHM jej jako plátce DPH musíte podrobit odvodu DPH, protože prodej nesplňuje podmínky osvobození od daně z přidané hodnoty ani není prodejem majetku do zahraničí EU systémem RCH.


  Při prostém prodeji nedojde k ovlivnění ZK, hodnota DHM ( stálých aktiv ) se pouze smění za aktiva oběžná a samozřejmě výnos z prodeje.

  Pokud by vyčlenění toho DHM bylo formou rozhodnutí VH o snížení ZK, pak by se ( myslím si ) vyřazovalo toto OA způsobem ( účetním ) snížení aktiv na D a snížením pasiv na MD, a toto by DPH nepodléhalo, ale podléhalo by toto snížení ZK srážkové dani u zdroje ( obdoba vyplaceného podílu na zisku pro společníka )


  Ale vezměte si daňového poradce :-)

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.