Otázka v diskusi:
náklady na auto

Marie Neubauerová, 3.2.2019

Dobrý den,
zajímalo by mě, zda mohu do nákladů dát výdaje spojené autem, tím myslím hlavně benzín.
Mám chatu a loď, které soukromě pronajímám přes léto tj. 4 měsíce v roce. Nepodnikám v pronájmu. Pouze podle §9 přiznávám pronájem. Nevím, zda mohu benzín dát do nákladů a jestli by se mě pak týkala i silniční daň ? Děkuji Vám za odpověď M.Neubauerová
Marie165@seznam.cz

3 odpovědi:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 1.3.2019

  Ze zadání vyplývá, že pronajímaná nemovitá a movitá věc není součástí obchodního majetku ve smyslu § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů.

  Dle § 9 zákona o daních z příjmů lze od příjmů z nájmu odečíst výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Tyto výdaje lze uplatnit buď ve skutečné výši, anebo v paušální výši - 30 % z příjmů z nájmu (max. 300 000 Kč). Pokud jsou uplatňovány paušální výdaje, jsou v částkách výdajů zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z nájmu a nelze uplatnit nic navíc; tento způsob uplatnění výdajů nelze v dodatečném daňovém přiznání změnit.

  Dle zadání pronajímatel uplatňuje ke svým příjmům výdaje ve skutečné výši. Kromě daňových odpisů hmotného majetku, nákladů na opravu a údržbu, pojištění apod. může uplatnit i výdaje vynaložené na auto, které je používáno v souvislosti s pronájmem (pohonné hmoty aj.). Pokud je auto využíváno i pro soukromé účely, je nezbytné tyto výdaje poměrným způsobem krátit (dle počtu ujetých kilometrů).
  Druhou variantou je namísto skutečných výdajů za spotřebované pohonné hmoty (event. za parkovné) uplatnit paušální výdaj na dopravu za podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písm. t) zákona o daních z příjmů. Za každý kalendářní měsíc využití auta v souvislosti s pronájmem lze odečíst částku 5 000 Kč, v případě současného používání auta pro soukromé účely krácenou částku paušálu ve výši 4 000 Kč [v tomto případě je nutné o 20 % krátit i ostatní výdaje uplatňované v souvislosti s využíváním auta, např. odpisy auta, opravy, pojištění auta – viz § 28 odst. 6 a § 25 odst. 1 písm. x) zákona o daních z příjmů].

  Připomínáme, že v případě uplatňování skutečných výdajů je pronajímatel povinen vést záznamy o příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů v časovém sledu, evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud ji vytváří, evidenci o pohledávkách a dluzích ve zdaňovacím období, ve kterém dochází k ukončení nájmu, a mzdové listy, pokud vyplácí mzdy.

  Dle § 2 zákona o dani silniční jsou předmětem silniční daně silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná v České republice, provozovaná v České republice a používaná poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, tzn. příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů. Protože fyzická osoba má příjmy podle § 9 zákona o daních z příjmů, osobní auto využívané v souvislosti s pronájmem není předmětem silniční daně.
 • Michal Mach, 13.3.2019

  Děkuji za doplnění, upřesnění a opravu u silniční daně u příjmů dle §9 ZDP.
 • Michal Mach, 3.2.2019

  Dobrý den,

  v § 9 ZDP, jsou Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy uvedené v odstavci 1 snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Tedy používáte li OA k dosažení příjmů v §9, můžete si uplatnit i tyto výdaje, ale pokud používáte OA také soukromě, musíte tyto výdaje krátit ( a to prokazatelným způsobem pro případ kontroly z FÚ ) a samozřejmě uplatňujete pouze po období, po které máte příjmy dle §9, a to je dost náročné na propočty. Osobně bych šel do paušálu za OA, který je dán pevnou částkou a nemusíte nic dále krátit či prokazovat a to je u OA , pokud jej používáte současně soukromě 4000 ,- / měsíčně ( paušál zahrnuje také PHM ), při paušálu na OA, nemusíte tento vůz zahrnovat do obchodního majetku ( tedy nevedete kartu majetku ) a v podstatě si uplatníte 4000,- samozřejmě pouze za měsíce, kdy současně pronajímáte tu chatu a loď. Dále nic nikomu neprokazujete. Pokud se týká silniční daně, tu platíte v obou případech a musíte si spočítat, zda se vám to vyplatí. Poslední dodatek, ani jedné z uvedených možností na OA nemůžete využít, pokud na příjmy z §9 uplatňujete tzv. %- ní výdaje ( 30% u §9 ) procenta obsahují vždycky všechno, a nic nad to uplatnit nelze.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.