Otázka v diskusi:
chybně zařazený majetek

Kateřina Dvořáková, 11.12.2018

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci. Zjistila jsem, že majetek pořízený v roce 2016 je zařazen chybně do nižší odpisové skupiny. Jak postupovat dál? Podat dodatečná daňová přiznání za předchozí období, nebo je možné dle par. 23 zákona o dani z příjmu zvýšit příjmy o částku nesprávně uplatněné části odpisu v období, kdy se na chybu přišlo? Jak poté pokračovat v odpisech?
Děkuji.

1 odpověd:

  • Michal Mach, 12.12.2018

    Pravděpodobně máte vycházet z obecných ustanovení ( při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období ), pokud byl daňový odpis vyšší, než být mohl, muselo to ovlivnit ZD v §7, tím byla odvedena nižší daň z příjmu FO a to za každý takto zpracovaný rok, nápravou tedy bude podání dodatečných DP. Současně platí že, dodatečné daňové přiznání musíte podat, jestliže po uplynutí lhůty pro podání řádného daňového přiznání zjistíte, že vám byla vyměřena daň nižší, než jaká měla. Je tak nutné učinit do konce měsíce, který následuje po zjištění takovéto chyby. V této lhůtě je také splatná dodatečná daň. V dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném vyúčtování uvede daňový subjekt rozdíl oproti poslední známé dani a den jeho zjištění.

    Pokud byl majetek zařazen chybně do nižší odpisové skupiny v roce 2016, a jsme v DE, to znamená že jde pouze o daňové odpisy ( účetní v DE nejsou ), musíte si přepočítat někde bokem daňové odpisy tak, že budou odpovídat odpisové skupině správné, v DE není podstatné v jaké odpisové skupině máte majetek, podstatné je to, jaká částka daňového odpisu vám sníží daňový základ ( v § 7 ZDP ( podnikání ) je ZD rozdílem příjmů z podnikání a výdajů na podnikání ) tedy cílem je správně stanovit ZD za dané zdaňovací období. Porovnejte si tedy odpisy původní a přepočtené a do odepisujete ( tedy budete v budoucnu uplatňovat ) pouze tu hodnotu odpisu, kterou je možno uplatnit v daném zdaň. období ( tedy tu nižší z přepočteného odpisu ).

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.