Otázka v diskusi:
Daňové povinnosti ubytovatelů - Airbnb

Zbyněk Čermák, 6.12.2018

Ubytovací zařízení (plátce DPH) též ubytovává klienty přes Airbnb. na portále Airbnb je cena za ubytování a poté při rezervaci ubytování se objeví na portálu cena xy, kterou zašle Airbnb na podnikatelský účet, na tuto částku xy vystavíme fakturu včetně dph.
Finanční úřad namítá, že to je špatně. FÚ napsal: "Plátce daně je povinen přizná a odvést daň nejen z ubytovací služby, ale má zároveň povinnost odvést daň z přidané služby ( konkrétně ze servisního poplatku), spočívající v použití platformy od osoby neusazené v tuzemsku ( od společnosti Airbnb,) ve smyslu § 108 odst. 1 písm. c) ZDPH".
Takže nevím co vlastně dělat, když dph odvádíme z tržby od Airbnb. Děkuji za odpověď. ZC

2 odpovědi:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 18.12.2018

  Příklad:

  Ubytovací zařízení nabízí ubytování za 1 150 Kč včetně DPH. Airbnb si strhne za své služby 200 Kč. Ubytovacímu zařízení přijde částka ve výši 950 Kč.

  Řešení:

  Jedná se o dvě různá plnění, která byla pouze při úhradě vzájemně započtena:

  1) Zákazník uhradil za ubytování 1 150 Kč včetně DPH. V případě, že by zákazník jako plátce požadoval daňový doklad, uvede se na něm základ daně 1 000 Kč + 15% DPH ve výši 150 Kč. Stejně to bude uvedeno v daňovém přiznání k DPH jako tuzemské plnění na řádku 2 daňového přiznání. Stejně by mělo být účtováno o výnosech v účetnictví nebo o příjmech v daňové evidenci.

  2) Pokud byla přijatá služba poskytnuta osobou neusazenou v tuzemsku ve smyslu § 4 odst. 1 písm. m) zákona o dani z přidané hodnoty, potom daň odvede zákazník, tj. ubytovací zařízení, dle § 108 odst. 1 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty. Zdanitelné plnění ve výši 200 Kč se uvede dle DIČ poskytovatele služby na řádku 5, popř. 12, a současně se uplatní odpočet daně z přidané hodnoty na řádku 43.
 • Michal Mach, 7.12.2018

  Dobrý den,

  to bude docela těžké, problém je pravděpodobně v tom, že to co vám spol. Airbnb poukáže na účet je částka necelá, respektive, oni si z odesílané částky na váš BÚ již strhnou ( automaticky )servisní poplatek. Tak jak to popisujete, to vypadá že vlastně fakturujete o tento servisní poplatek ( vlastně automaticky stržený airbnb) méně. Správně by tento poplatek měl být zahrnutý ve vaší FA ( vydané na výstupu ) a současně vám má airbnb společnost odeslat FA za servis ( služby ) došlou ( na vstupu). Pokud by se jednalo současně o služby s místem plnění v tuzemsku ( jde li o službu vztahující se k nemovitosti ) a pokud by tedy současně byla společnost Airbnb plátce z EU, ( tedy na FA za servisní poplatek ( což je služba ) by uváděla své VAT ( DIČ ), měla by to posílat bez daně své země EU, a dodanění ( současně nárok ) by náležel ČR systémem reverse charge. Teprve poté, co by jste měl v pozici jak vaší FV tak FD od ABNB, lze udělat částečný zápočet a ABNB by již poslala na váš účet sníženou částku o servisní poplatky. Tedy, pokud prodáváte ubytování např. 100 musíte FA za 100, bez ohledu na to, že vám posílají 90, bez 10 peněz za servis. Správně máte účtovat 100 a obdržet FD na 10, teprve po zápočtu ( závazku a pohledávky je doplatek 90 který dojde na váš BÚ). Musíte to nějak vysvětlit ABNB společnosti, že potřebujete od nich relevantní doklad na částku servisního poplatku, který je a musí být, součástí vaší fakturace a současně potřebujete doklad od nich.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.