Otázka v diskusi:
Daňové povinnosti ubytovatelů - Airbnb

Zbyněk Čermák, 6.12.2018

Ubytovací zařízení (plátce DPH) též ubytovává klienty přes Airbnb. na portále Airbnb je cena za ubytování a poté při rezervaci ubytování se objeví na portálu cena xy, kterou zašle Airbnb na podnikatelský účet, na tuto částku xy vystavíme fakturu včetně dph.
Finanční úřad namítá, že to je špatně. FÚ napsal: "Plátce daně je povinen přizná a odvést daň nejen z ubytovací služby, ale má zároveň povinnost odvést daň z přidané služby ( konkrétně ze servisního poplatku), spočívající v použití platformy od osoby neusazené v tuzemsku ( od společnosti Airbnb,) ve smyslu § 108 odst. 1 písm. c) ZDPH".
Takže nevím co vlastně dělat, když dph odvádíme z tržby od Airbnb. Děkuji za odpověď. ZC

1 odpověd:

  • Michal Mach, 6.12.2018

    Dobrý den,

    to bude docela těžké, problém je pravděpodobně v tom, že to co vám spol. Airbnb poukáže na účet je částka necelá, respektive, oni si z odesílané částky na váš BÚ již strhnou ( automaticky )servisní poplatek. Tak jak to popisujete, to vypadá že vlastně fakturujete o tento servisní poplatek ( vlastně automaticky stržený airbnb) méně. Správně by tento poplatek měl být zahrnutý ve vaší FA ( vydané na výstupu ) a současně vám má airbnb společnost odeslat FA za servis ( služby ) došlou ( na vstupu). Pokud by se jednalo současně o služby s místem plnění v tuzemsku ( jde li o službu vztahující se k nemovitosti ) a pokud by tedy současně byla společnost Airbnb plátce z EU, ( tedy na FA za servisní poplatek ( což je služba ) by uváděla své VAT ( DIČ ), měla by to posílat bez daně své země EU, a dodanění ( současně nárok ) by náležel ČR systémem reverse charge. Teprve poté, co by jste měl v pozici jak vaší FV tak FD od ABNB, lze udělat částečný zápočet a ABNB by již poslala na váš účet sníženou částku o servisní poplatky. Tedy, pokud prodáváte ubytování např. 100 musíte FA za 100, bez ohledu na to, že vám posílají 90, bez 10 peněz za servis. Správně máte účtovat 100 a obdržet FD na 10, teprve po zápočtu ( závazku a pohledávky je doplatek 90 který dojde na váš BÚ). Musíte to nějak vysvětlit ABNB společnosti, že potřebujete od nich relevantní doklad na částku servisního poplatku, který je a musí být, součástí vaší fakturace a současně potřebujete doklad od nich.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.