Otázka v diskusi:
platba v Eurech

Monika, 29.3.2017

Dobrý den, zaměstnanec platil ubytování v zahraničí ze svého bankovního účtu (kartou). Když mu budu proplácet částku za ubytování, jaký kurz budu používat:
1) kurz jeho komerční banky v den, kdy mu platbu stáhli z účtu
2) kurz ČNB v den, kdy mu to banka stáhla z jeho účtu
3) kurz ČNB v den vyúčtování cesťáku
4) anebo jiný?
Děkuji za odpovědi

1 odpověd:

 • Ing. Miloslava Závorková, 10.4.2017

  Dobrý den,
  bohužel dotaz nezmiňuje některé důležité aspekty. Problematika je řešena zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, viz vybraná ustanovení § 183:

  (1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci zúčtovatelnou zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se se zaměstnancem nedohodne, že záloha nebude poskytnuta.
  (2) Při zahraniční pracovní cestě může zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem poskytnout zálohu v cizí měně nebo její část též cestovním šekem nebo zapůjčením platební karty zaměstnavatele. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí zálohy na zahraniční stravné v české měně nebo v jiné než v prováděcím právním předpisu vydaném podle § 189 stanovené cizí měně pro příslušný stát, pokud je k této měně Českou národní bankou vyhlašován kurz. Při určení výše zahraničního stravného v dohodnuté měně se nejprve zjistí korunová hodnota zahraničního stravného, která se přepočítá na dohodnutou měnu. Pro určení korunové hodnoty zahraničního stravného a částky zahraničního stravného v dohodnuté měně se použijí kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den vyplacení zálohy.
  (4) Částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě vyšší, než činí právo zaměstnance, vrací zaměstnanec zaměstnavateli ve měně, kterou mu zaměstnavatel poskytl, nebo ve měně, na kterou zaměstnanec tuto měnu v zahraničí směnil, anebo v české měně. Částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě nižší, než činí právo zaměstnance, doplácí zaměstnavatel zaměstnanci v české měně, pokud se nedohodnou jinak. Při vyúčtování zálohy použije zaměstnavatel zaměstnancem doložený kurz, kterým byla poskytnutá měna v zahraničí směněna na jinou měnu, a kurzy uvedené v odstavci 2.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.