Otázka v diskusi:
Elektronické knihy na fyzických nosičích

Richter, 11.4.2016

Prosím o váš názor na skutečnost, kdy novela vyhlášky 323/2002 o rozpočtové skladbě u položky 5136 (výdaje na nákup knih, učebních pomůcek….) uvádí nově formulaci: „Na položku 5136 patří jen výdaje na pořízení papírových knih a nikoliv i knih zaznamenaných na elektronických médiích“.

Elektronické knihy a další informační zdroje uložené v databázích a digitálních knihovnách se nakupují jako služba, tj. patří zřejmě do položky 5169. Kam ale nyní při zúženém vymezení pouze na papírové knihy, zařadit e-knihy šířené na CD, kazetách apod., tj. na nosičích, které mají fyzickou podobu? Tzn. nejsou nakupovány jako služba.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.