Otázka v diskusi:
Komerční nemocenské pojištění

hana Heligrová, 25.2.2015

Je možné zahrnout do výdajů/nákladů částku za sjednané komerční nemocenské pojištění? Samozřejmě,že se předpokládá,že pojistné plnění se zahrne do příjmů/výnosů.

1 odpověd:

  • Monika, 6.3.2015

    Dobrý den, nejsem si zcela jistá, co máte na mysli \"komerčním nemocenským pojištěním\".
    Zákon o daních z příjmů v § 25 odst. 1 písm. g) stanoví, že nedaňovým výdajem / nákladem je \"pojistné na důchodové spoření, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené poplatníkem majícím příjmy ze samostatné činnosti a pojistné hrazené osobami samostatně výdělečně činnými, které nejsou nemocensky pojištěny a pojistí se na denní dávku při dočasné pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny, s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. f)\".
    Pokud dotaz spíše směřoval do oblasti soukromého životního pojištění (tj. pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo důchodového pojištění), o pojistné zaplacené poplatníkem lze snížit základ daně za podmínek stanovených v § 15 odst. 6.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.