Otázka v diskusi:
DPH - prodej akcií

Eva, 23.6.2014

Dobrý den.
Do firmy byly v loňském roce nakoupeny akcie na BCPP a nyní se ziskem prodány.Firma se nezabývá obchodováním s CP ani jinou finanční činností. Chtěla jsem se zeptat, zda a jak tento nákup a prodej CP ovlivní DPH resp. výpočet koeficientu. Děkuji

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 2.10.2014

    Převod cenných papírů včetně zaknihovaných cenných papírů je finanční činností podle § 54 zákona o dani z přidané hodnoty, tj. plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně. Do daňového přiznání se toto plnění uvede za zdaňovací období, ve kterém došlo k jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty (podle toho, co nastane dříve).

    Do výpočtu koeficientu pro krácení odpočtu daně podle § 76 zákona o dani z přidané hodnoty se poskytnutí finančních služeb nezapočítává tehdy, pokud jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně. Pro vyloučení z koeficientu musí být splněny obě uvedené podmínky.

    Podle judikátu Evropského soudního dvora (ESD) C-77/01 měřítkem pro určení, zda se jedná o doplňkovou činnost či nikoliv, může být například výše příjmů z doplňkové činnosti k příjmům z hlavní části vykonávané činnosti, poměr obratu z doplňkové činnosti k celkovému obratu nebo použití majetku a personálu k výkonu doplňkové činnosti apod. ESD zde vyjádřil stanovisko, že pokud mají příjmy z osvobozených činností krátit nárok na odpočet daně na vstupu, musí se jednat o takové činnosti, které přijatá zdanitelná plnění na vstupu skutečně a v nezanedbatelné míře spotřebovávají. Výše příjmů z finanční činnosti může dle ESD být indikací, zda se jedná o příležitostnou činnost, avšak nepostačuje k určení, že se jedná o činnost příležitostnou.

    Kdyby se nejednalo o doplňkovou činnost plátce uskutečňovanou příležitostně, krátily by se koeficientem pouze položky, které by sloužily jak pro plnění s nárokem na odpočet daně, tak pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet. Z plnění použitých pouze pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet by nárok na odpočet nevznikl. Přijatých plnění sloužících pro plnění s nárokem na odpočet by se koeficient nedotkl.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.