Otázka v diskusi:
Pronájem prostor třetí osobě

Simona, 3.6.2014

Dobrý den, prosím o radu.Podnikáme v pronajatých prostorách.Jsme plátci DPH majitel budovy nám fakturuje pronájem prostor vč.DPH.Máme možnost uvedené prostory pronajmout neplátci DPH.Mám dotaz zda můžeme v tomto případě uplatnit par.64 zák.235/2004 Sb a použít osvobození od DPH i když nejsme majiteli nemovitosti.
Děkuji za radu.

1 odpověd:

  • Monika Velková, 6.6.2014

    § 64 zákona o dani z přidané hodnoty neupravuje nájem. Nájem vybraných nemovitých věcí je upraven v § 56a ZDPH. Nájmem se přitom pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí také podnájem.

    Při podnájmu nebytových prostor neplátci DPH se bude jednat vždy o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. Pouze v případě, že by plátce podnajímal nebytové prostory jinému plátci pro účely uskutečňování jeho ekonomických činností, má možnost se rozhodnout, že u podnájmu bude uplatňovat daň.

    V případě osvobozeného podnájmu nevzniká nárok na odpočet daně u souvisejících přijatých zdanitelných plnění. Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak v rámci svých ekonomických činností s nárokem na odpočet daně, tak pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (podnájem), má nárok na odpočet daně pouze v krácené výši odpovídající rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně podle §76 ZDPH.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.