Otázka v diskusi:
Kupující z JČS vývozcem z ČR

Veronika, 14.5.2014

CZ plátce DPH prodává zařízení IT plátci DPH.

IT plátce DPH prodává zařízení dále svému kupujícímu ve třetí zemi (Bělorusko) - dodací podmínka DAP Bělorusko (vlastníkem zařízení se Běloruská firma stává až ve své zemi)

IT plátce DPH jako kupující pod svým IT DIČ jako vývozce uskuteční vývoz.

Tento problém řešenv rámci KV k DPH 365/04.04.12, plně vystihuje naši situaci.

Náš kupující Ital nám předložil všechny podklady prokazující, že zařízení bylo do Běloruska vyvezeno (JSD, CMR).

Prosím o radu, jak český plátce bude deklarovat v přiznání DPH, kdo osvobodí dodávku jako vývoz?

Já jsem v souladu s KV uvedla plnění do ř. 22 - vývoz, FÚ názor FÚ je, že jako vývoz měl osvobodit Ital a já jsem do piznání neměla plnění uvádět vůbec?

Děkuji za vaše názory.

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 21.5.2014

    Podle § 66 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty se vývozem pro účely DPH rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země. Vyvážené zboží musí být prokazatelně propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo propuštěno do celně schváleného určení zpětný vývoz zboží z celního území Evropského společenství podle celního kodexu. V tomto odstavci přitom není výslovně stanoveno, že zboží musí být do režimu vývozu propuštěno prodávajícímu.

    Podle § 66 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty je vývoz zboží osvobozen od daně, pokud je odeslání nebo přeprava uskutečněna prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, např. přepravcem. Vývoz zboží je osvobozen od daně také v případě, že je odeslání nebo přeprava uskutečněna kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, ale v tomto případě nesmí mít kupující v tuzemsku sídlo, ani provozovnu.

    V uvedeném případě jsou podle našeho názoru splněny podmínky uvedené v příspěvku č. 365 projednávaném na Koordinačním výboru v roce 2012. Plátce jako prodávající by měl tedy uvedené dodání vykázat jako vývoz zboží do třetí země s místem plnění v tuzemsku, tj. v ř. 22 přiznání, přestože zboží bylo do režimu vývozu propuštěno italské firmě. Podle celních předpisů je sice vývozcem italská firma, ale podle zákona o dani z přidané hodnoty uskutečnil dodání osvobozené od daně podle § 66 zákona o dani z přidané hodnoty český plátce.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.