Otázka v diskusi:
DPH a třístranný obchod

Lucie, 23.4.2014

U naší firmy si mateřská firma se sídlem v Německu objednává výrobu výrobků. Faktury za výrobky jsou adresovány německé firmě, fakturace je bez DPH. Na základě požadavku německé firmy však výrobky nedodáváme do Německa, ale přímo konečnému zákazníkovi do Švýcarska. Jedná se z naší strany do dodání zboží do EU, nebo o vývoz? Proclení výrobků zajišťuje přepravní společnost, která zajišťuje přepravu výrobků konečnému zákazníkovi, tudíž nemáme k dispozici celní deklaraci. Měli bychom si od přepravní společnosti vyžádat kopii deklarace, abychom vývoz doložili?

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 3.6.2014

  V uvedeném případě se jedná o problematickou záležitost a pro uplatnění daně z přidané hodnoty jsou klíčové sjednané smluvní podmínky, které ze zadání jasně nevyplývají.

  Pro osvobození od daně při vývozu zboží musí být splněny požadované podmínky uvedené v § 66 zákona o dani z přidané hodnoty. Podle § 66 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty se vývozem pro účely daně z přidané hodnoty rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země. Vyvážené zboží musí být prokazatelně propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo propuštěno do celně schváleného určení zpětný vývoz zboží z celního území Evropského společenství podle celního kodexu. Podle § 66 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty je vývoz zboží osvobozen od daně, pokud je odeslání nebo přeprava uskutečněna prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, např. přepravcem. Vývoz zboží je osvobozen od daně také v případě, že je odeslání nebo přeprava uskutečněna kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, ale v tomto případě nesmí mít kupující v tuzemsku sídlo, ani provozovnu.

  Podmínky pro osvobození od daně při vývozu zboží by tedy byly splněny v těchto variantách sjednaných dodacích podmínek:

  a) Pokud bude v uvedeném případě zboží propuštěno v tuzemsku do režimu vývozu české firmě a zboží bude přepraveno přepravcem, jehož objedná česká firma, prokazatelně do Švýcarska, bude se jednat nesporně o dodání zboží při vývozu, které bude osvobozeno od daně podle § 66 zákona o dani z přidané hodnoty, i když bude fakturováno firmě se sídlem v Německu.

  b) Pokud bude zboží propuštěno v tuzemsku do režimu vývozu české firmě a zboží bude přepraveno přepravcem, jehož objedná německá firma, prokazatelně do Švýcarska, bude se jednat také o dodání zboží při vývozu, které bude osvobozeno od daně podle § 66 zákona o dani z přidané hodnoty, a to za podmínky, že firma se sídlem v Německu jako kupující nebude mít v tuzemsku provozovnu.

  c) V § 66 zákona o dani z přidané hodnoty není výslovně stanoveno, že zboží musí být do režimu vývozu propuštěno prodávajícímu. Pro českou firmu by se tedy jednalo o dodání zboží při vývozu, které bude osvobozeno od daně podle § 66 zákona o dani z přidané hodnoty, také v případě, kdy by bylo zboží do režimu vývozu prokazatelně propuštěno německé firmě. Podle celních předpisů by sice vývozcem byla německá firma, ale podle zákona o dani z přidané hodnoty by uskutečnila dodání osvobozené od daně podle § 66 zákona o dani z přidané hodnoty česká firma. Podmínkou by bylo podle závěrů jednání Koordinačního výboru, že nakládka zboží by proběhla v tuzemsku a právo nakládat se zbožím jako vlastník by přešlo na konečného zákazníka až ve třetí zemi.

  Pokud by podmínky pro osvobození od daně podle § 66 zákona o dani z přidané hodnoty nebyly splněny, jednalo by se o dodání zboží v tuzemsku, z něhož by musela česká firma přiznat daň.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.