Otázka v diskusi:
Odpis majetku

Tomáš Roupec, 1.11.2008

Dobrý den všem, mám dotaz, v 10/2008 byla darována 3/4 nemovitosti dceři, 1/4 zůstala matce. Dcera s matkou sepsali dohodu, že zdanovat bude výlučně MATKA. Jak je to tady s odpisem majetku - nemovitosti. Bude matka moci dále odpisovat 100% odpisu anebo jen 1/4, která ji zůstala?
Děkuji

1 odpověd:

  • Monika, 12.11.2008

    I když to z dotazu není jasné, předpokládám, že předmětem zdanění jsou příjmy z pronájmu uvedené nemovitosti dle § 9 zákona o daních z příjmů. Obecně platí zákaz přenosu daňové povinnosti, ale v daném případě máte určitě na mysli postup, kdy je možné na základě písemné smlouvy rozdělit příjmy a výdaje jinak než podle spoluvlastnických podílů (§ 11). V takovém případě platí, že nelze uplatnit výdaje v paušální výši a výdaje (samozřejmě v prokázané výši) musí být rozděleny mezi spoluvlastníky ve stejném (dohodnutém) poměru jako příjmy. Ve Vašem případě jeden ze dvou spoluvlastníků zdaňuje 100 % příjmů a logicky by měl proti nim uplatnit i 100 % daňových výdajů. V případě odpisů nemovitosti ale vidím jeden problém. Při darování části nemovitosti došlo k bezúplatnému převodu, který je osvobozen od darovací daně. To má dle mého názoru vliv i na uplatňování odpisů, protože zákon o daních z příjmů tento majetek považuje za hmotný majetek vyloučený z odpisování (§ 27 písm. ch) ZDP). Obávám se, že z tohoto důvodu bude možné uplatňovat odpisy jen z 1/4 (z nedarované části nemovitosti).

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.