Otázka v diskusi:
zelený bonus

mila, 19.2.2014

výplata podpory formou zelených bonusů na decentrální výrobu
elektrické energie, je vyplácena bez DPH
do který výnosů účtovat

1 odpověd:

 • Redakční rada Metodických aktualit, 2.4.2014

  Od 1. 1. 2013 došlo ke změně celkového systému poskytování podpory výrobcům energií z obnovitelných zdrojů, a to v souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. Vznikla akciová společnost vlastněná státem (OTE, a.s.), která celý systém podpory provozuje a přerozděluje prostředky určené pro podporované zdroje energie, které získává přímo ze státního rozpočtu a od provozovatelů regionálních distribučních soustav. Tato společnost nevykupuje elektřinu od výrobců, ani od nich nepřijímá žádné jiné plnění, není s výrobci v žádném smluvním vztahu. Nárok na tuto podporu vzniká při splnění stanovených podmínek přímo ze zákona. Formy podpory elektřiny se nezměnily, uskutečňuje se formou zelených bonusů na elektřinu nebo stanovených výkupních cen.

  Podporu ve formě zeleného bonusu vyplácí OTE, a.s., přímo výrobci elektřiny. Zelený bonus je poskytován na vyrobenou elektřinu, a to bez ohledu na to, kým bude vyrobená elektřina spotřebována - tj. neposkytuje se pouze na prodanou elektřinu. Pokud výrobce část vyrobené elektřiny spotřebuje sám, nemá to vliv na poskytnutí zeleného bonusu.

  Zelené bonusy doporučujeme účtovat na samostatném analytickém účtu k účtu 648 – Ostatní provozní výnosy.

  V souvislosti se změnami celkového systému poskytování podpory došlo od 1. 1. 2013 také ke změnám v uplatňování DPH u zelených bonusů. Zelený bonus nepředstavuje úplatu za plnění poskytnuté výrobcem pro OTE, a.s., ani se nejedná o dotaci k ceně. Zelený bonus proto nepodléhá DPH. Podrobně se této problematice věnoval příspěvek Koordinačního výboru „382/18.09.12 Uplatnění daně z přidané hodnoty u plnění poskytovaných v rámci zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie“.
  V lednu 2014 Generální finanční ředitelství zveřejnilo na svých internetových stránkách také „Informaci k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách, č. j.: 56692/13/7001-21000-101206“.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.