Otázka v diskusi:
DPH

Lenka, 17.1.2014

Dobrý den,

potřebuji poradit s přiznáním DPH, konkrétně řádkem č. 47. Na něm se vykazuje hodnota pořízeného majetku v období ve kterém byl uveden do užívání. Jako základ daně mám uvádat pořizovací cenu majetku nebo jen tu část pořizovací ceny tvořenou z položek, u které byl uplatněn odpočet DPH?
Jde mi o to, že pořizovací cenu tvoří i položky, které jsou v nulové sazbě DPH.

Děkuji.

2 odpovědi:

  • Marta, 14.3.2014

    Z logiky věci i struktury daňového přiznání bych uváděla jen částky bez položek, u kterých se DPH neuplatňuje. V přiznání se má uvést základ daně a daň na vstupu u tohoto dlouhodobého majetku najednou za zdaň. období, kdy byl uveden do užívání. U položek bez DPH přeci není základ daně.
  • Redakční rada Metodických aktualit, 2.4.2014

    Podle pokynů k vyplňování přiznání k DPH se do ř. 47 uvádí údaj o základu daně a dani na vstupu u majetku pořízeného nebo u majetku vytvořeného vlastní činností. Z toho podle našeho názoru vyplývá, že v daňovém přiznání za zdaňovací období, kdy byl majetek uveden do užívání, se v ř. 47 přiznání uvede pouze základ daně a odpovídající daň na vstupu s výjimkou případu, kdy se jedná dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, který musí plátce dodanit podle § 13 odst. 4 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty. U tohoto majetku by se uvedl základ daně podle § 36 odst. 6 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty a tomu odpovídající daň. Tomuto přístupu odpovídá i § 78b odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Podle první věty tohoto odstavce se u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, jehož uvedením do stavu způsobilého k užívání došlo k uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4 písm. b), částka daně na vstupu pro výpočet úpravy odpočtu daně stanoví podle § 36 odst. 6 písm. a). Podle druhé věty tohoto odstavce se u ostatního dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností částka daně na vstupu pro výpočet úpravy odpočtu daně stanoví jako součet daně na vstupu u jednotlivých přijatých zdanitelných plnění, která se stala součástí tohoto majetku.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.