Otázka v diskusi:
Způsoby výpočtu daně a základu daně

Dagmar, 12.12.2013

Dobrý den, zákon o DPH par. 37 uvádí 2 možné způsoby výpočtu daně a základu daně (tzv. zdola a shora). U vyšších čísel vznikají odchylky ve výsledcích. Dle mého názoru se odstavec 1) par. 37 použije v případě, že známe základ daně a sazbu DPH a odstavec 2) par. 37 v případě, kdy známe cenu včetně DPH a sazbu DPH. Do našeho pokladního systému zadáváme prodejní cenu celkem (vč. DPH). Můj dotaz zní, zda je naší povinností počítat v tomto případě daň přes koeficient 0,1736 (u 21%)- tedy dle odstavce 2), nebo zda si můžu zvolit i způsob dle odstavce 1)pargrafu 37 Z. o DPH (systém vydělí cenu celkem číslem 1,21 a poté dopočte daň). Mám na výběr, nebo musím použít k výpočtu koeficienty? Díky za Váš čas a odpověď.

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 30.12.2013

    Podle § 37 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty se postupuje při výpočtu daně ze základu daně, tj. prakticky z cen bez daně. Daň se z tohoto základu daně vypočte jako součin základu daně a příslušné procentní sazby daně, která se může zaokrouhlit matematicky na celé koruny směrem nahoru nebo dolů. Cena včetně daně se potom dopočte jako součet základu daně a daně po případném zaokrouhlení.

    Podle § 37 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty se postupuje při výpočtu daně z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, tj. prakticky z ceny včetně daně. Pro výpočet daně je třeba dodržet předepsaný algoritmus výpočtu. Pro výpočet daně v základní sazbě daně 21 % z ceny včetně daně je třeba podle tohoto algoritmu použít přepočítací koeficient zaokrouhlený na čtyři desetinná místa ve výši 0,1736. Pro výpočet daně ve snížené sazbě daně 15 % z ceny včetně daně je třeba podle tohoto algoritmu použít přepočítací koeficient zaokrouhlený na čtyři desetinná místa ve výši 0,1304. Vypočtená daň se může zaokrouhlit matematicky na celé koruny směrem nahoru nebo dolů. Cena bez daně se potom dopočte jako rozdíl částky včetně daně a daně po případném zaokrouhlení.

    Jiné postupy při výpočtu a zaokrouhlování daně, které mnohdy používají softwarové aplikace, nejsou v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty a mohou vést k většímu či menšímu zkreslení vypočtení daně, což může vést ke zkrácení daňové povinnosti. Vychází-li tedy plátce při výpočtu daně z částky včetně daně, je třeba dodržet postup výpočtu daně podle § 37 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.