Otázka v diskusi:
Pohledávka po vydání rozsudku

Dan, 16.10.2013

Dobrý den,
evidujeme pohledávku za odběratelem ve výši 300 tis. Kč.Pohledávka nebyla odběratelem ve lhůtě splatnosti uhrazena, a proto jssme ji po marném upomínání předali k soudnímu vymáhání. K pohledávce jsme vytvořili opravnou položku dle Zákona o rezervách ve výši 150 tis. Kč. Nyní byl soudem vydán Rozsudek, ve kterém je žalovaný povinnen zaplatit dlužnou pohledávku. Rozsudek již nabyl právní moci. Dlužník nám však ani na základě tohoto rozsudku pohledávku ve stanovené lhůtě nezaplatil.Můžeme se tudíž domáhat svého práva podáním návrhu na výkon rozhodnutí, exekuci. Dle našeho zjištění však dlužník nemá žádný majetek a podáním návrhu na exekuci by se nám jenom zvyšovaly další náklady spojené s vymáháním pohledávky.
Jak máme dále postupovat, abychom mohli alespoň pohledávku odepsat do daňově uznatelných nákladů.
Děkuji za radu.

1 odpověd:

  • Redakční rada Metodických aktualit, 4.12.2013

    Dle důvodové zprávy k zákonu č. 346/2010 Sb., který novelizoval § 8a zákona o rezervách, lze předpokládat, že pokud soud potvrdí svým rozhodnutím existenci pohledávky či její výši, je toto již dostatečná záruka „pravosti“ pohledávky a poplatník tedy může při splnění ostatních podmínek stanovených zákonem k této pohledávce vytvářet daňově uznatelné opravné položky, a to bez ohledu na skutečnost, kdy soudní řízení skončilo.

    Lze tedy pokračovat v tvorbě opravné položky k pohledávce dle § 8a zákona o rezervách. Na pohledávku bude možné využít při splnění podmínek § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů.

Chcete-li odpovídat v diskusi, musíte se nejprve přihlásit.